De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Groothandel in Dranken: grote stappen gezet voor de cao

12 januari 2024
drank

Op woensdag, 10 januari 2024, hebben wij weer uitgebreid met de werkgeversdelegatie in de Drankensector gesproken over de nieuwe cao. Vorige keer bleek er een groot gat te zitten in wat wij aan loonsverhoging wilde en wat de werkgevers wilde bieden. Wij hadden 6,5% voorgesteld waar de werkgevers echt niet verder konden gaan dan 2,5%.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Goed gesprek

De Unie heeft afgelopen woensdag een lang en goed gesprek gevoerd met de werkgevers. Daarbij ging het vooral over de rekenmethode hoe je naar koopkracht en inflatie moest kijken. Ook is er een vergelijk gemaakt tussen de loonsverhogingen van de afgelopen 10 jaar en de cao-loonstijgingen volgens het CPB (Centraal Planbureau). Uit deze vergelijking bleek dat de sector het zeker niet slecht gedaan had.

Allemaal leuk en aardig, maar de werknemers in de sector hebben aan het eind van de maand gewoon te weinig geld om de boodschappen te doen. Aan de andere kant hebben de werkgevers erg veel last van de grote stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024. Ook de verhoging van de belastingen op alcohol speelt mee. Allemaal kosten die niet zomaar doorberekend kunnen worden aan de klanten. Ook de vooruitzichten voor de inflatie in 2024 zijn niet extreem hoog en dit alles bij elkaar is voor de werkgevers redenen niet meer dan die 2,5% te bieden. Als vakbonden, zien wij dit toch wat genuanceerder en hebben dit ook stevig uitgelegd.

Uitkomsten

De uitkomst is dat er wederzijds begrip ontstaan is over de huidige situatie. De werkgevers zijn bereid om dit nog eens met hun achterban te gaan bespreken. Voor eind volgende week komen zij bij ons terug om een nieuw ultiem bod te doen om een cao af te kunnen spreken. Wellicht dat de looptijd dan ook iets langer gaat worden. Wij wachten het in spanning af, zolang het maar over een structurele loonsverhoging gaat en dan vooral in procenten zodat er niet verder genivelleerd gaat worden.

Na 22 januari 2024 hopen wij een onderhandelingsresultaat voor te kunnen leggen zodat er zo snel mogelijk duidelijkheid is over het inkomen.

Vragen

Zijn er nog vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Gerard van der Lit, via de email gerard.van.der.lit@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid