De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Groothandel in Dranken en Drankenindustrie: Onderhandelingen cao gestart

04 januari 2024

De Unie is gestart met de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao in de Drankenindustrie. De huidige cao is inmiddels al afgelopen. Vorig jaar is de cao bijzonder moeizaam tot stand gekomen onder druk van allerlei acties. Uiteindelijk is er toen een afspraak over het loon gemaakt waarbij er gemiddeld een loonsverhoging van rond de 6,5% afgesproken is. Dat het een gemiddelde loonstijging betreft heeft te maken dat we toen een deel in centen en een deel in procenten afgesproken hadden.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Voorstellen van De Unie voor de nieuwe cao

Dit jaar zetten wij eerst en vooral in op koopkrachtverbetering. Je kunt hier onze voorstellen lezen. De Unie zet dit jaar vooral in op alleen een procentuele loonsverhoging. De reden hiervoor is dat niet alleen de lagere inkomens, maar ook de midden- en hogere inkomens hun koopkracht zien verslechteren. De overheid heeft met name voor de lagere inkomensgroepen al diverse maatregelen getroffen om deze te compenseren, maar de midden- en hogere inkomens profiteren hier niet van. Wij vinden dit niet wenselijk.

Eerste overleg

Er zijn inmiddels twee overleggen geweest, waarbij het eerste overleg vooral over het proces ging. Wie zitten er allemaal aan tafel en de data vaststellen.
Het tweede overleg ging over de inhoud. Daarbij hebben wij als vakbonden onze voorstellenbrieven toegelicht. De werkgevers hebben ook hun voorstellen toegelicht. Het gaat dus blijkbaar erg slecht in de sector en de vooruitzichten voor het komende jaar zijn wederom niet rooskleurig. Ook de verhogingen van het minimumloon hebben een grote invloed op verschillende bedrijven.

Toch willen de werkgevers dit keer snel een cao afspreken met alleen een, wat zij noemen een verantwoorde, loonsverhoging. Overigens zonder een percentage te noemen. Uiteindelijk hebben wij wel een concreet percentage genoemd van 6,5%. Gezien de inflatieontwikkelingen, de situatie van de bedrijven in de sector in samenhang met de loonsverhoging van de vorige cao, is dit een verantwoord percentage in onze ogen. Daarop hebben wij de werkgevers gevraagd ook met een percentage te komen. Dit was dus 2,5%. Meer ruimte zien zij op dit moment echt niet. Dit betekent dat er best nog wel een groot gat zit tussen wat wij verantwoord noemen en wat de werkgevers willen bieden.

Er is afgesproken dat wij op 10 januari aanstaande verder gaan praten en hopen dat de werkgevers dan met een beter bod gaan komen.  Na het overleg informeren wij onze leden over de uitkomst van het overleg.

Contact

Zijn er nog vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op de belangenbehartiger Gerard van der Lit via email gerard.van.der.lit@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid