De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: hoe zit het met een standplaatswijziging?

23 maart 2023

De Unie geeft in haar nieuwsbrieven naast specifieke informatie over onderhandelingen en/of overleggen ook algemene informatie over onderwerpen die actueel zijn of worden binnen Aegon. Deze nieuwsbrief gaat over het onderwerp standplaatswijziging. Dit is relevant voor de medewerkers die later dit jaar overgaan naar a.s.r., maar óók voor de medewerkers die bij Aegon blijven werken en straks op een andere locatie dan het Aegonplein gaan werken.

 Hoe zit het eigenlijk?
Als de standplaats – de locatie waar je werkt – is afgesproken in je arbeidsovereenkomst dan kan vaak beargumenteerd worden dat dit een arbeidsvoorwaarde is. Maar wat als je werkgever wil dat je op een andere standplaats gaat werken? Mag dat zomaar?

De werkgever mag een arbeidsvoorwaarde wijzigen als er een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. De werkgever moet daarvoor wel een zodanig zwaarwichtig belang hebben dat jouw belang als werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Is er geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan geldt een strengere toets. In principe moet de werknemer dan instemming geven voor de wijziging. Geeft hij/zij dat niet, dan is een wijziging alsnog mogelijk indien is voldaan aan de volgende vereisten:

  • De werkgever moet een zwaarwichtig belang hebben om de arbeidsvoorwaarde te kunnen wijzigen.
  • De werkgever moet een redelijk voorstel doen voor de wijziging.
  • Als werknemer moet aanvaarding van het voorstel in redelijkheid gevergd kunnen worden.

De laatste manier om een arbeidsvoorwaarde eenzijdig te wijzigen, is door een beroep te doen op een wettelijke bepaling waarin staat dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de werkgever aan de afspraak wordt gehouden of dat de werkgever een beroep kan doen op onvoorziene omstandigheden.

Een wijziging van de standplaats in verband met een overgang van onderneming kan een zwaarwichtige reden zijn voor de werkgever om deze arbeidsvoorwaarde te wijzigen. Of de standplaatswijziging redelijk is, dient per situatie beoordeeld te worden en is bijvoorbeeld afhankelijk van de reistijd.

Sociaal plan
In het huidige sociaal plan van Aegon zijn in artikel 5.2 al afspraken opgenomen over een standplaatswijziging en de gevolgen daarvan. Houdt er rekening mee dat afspraken hierover nog kunnen wijzigen in het kader van een eventuele harmonisatie.

In de meeste gevallen zal de reistijd voor medewerkers die nu werken in de kantoren Leeuwarden/Groningen en die wellicht naar Utrecht gaan flink langer worden. Daarvoor zullen dan ook nadere regels gemaakt moeten worden. Door a.s.r. zijn nog geen mededelingen gedaan over de wijziging van standplaats(en) en dit zal pas later in het integratieproces duidelijk worden. Het is goed denkbaar dat de locatie waar je nu werkt open blijft en dat dit voorlopig je standplaats blijft.

Voor de ‘blijvers’ of remainco-medewerkers is er ook nog geen duidelijkheid over wanneer en waar ze naar toe gaan. Mijn verwachting is dat later dit jaar wel bekend wordt waar het ‘hoofdkantoor’ van Aegon in Nederland komt te staan. Dan weet jij wat jouw nieuwe standplaats wordt.

Reistijd
Benieuwd naar de gevolgen van een standplaatswijziging met betrekking tot de reistijd? Houdt dan onze berichtgeving goed in de gaten. In een volgende algemene nieuwbrief lees je daar meer over.

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Je kunt ons tussen 08.30 en 17.00 uur bereiken via telefoonnummer 0345-851963, mail sc@unie.nl of chat via www.unie.nl.

 

 

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid