De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

CBR: Toelichting op de enquête

13 januari 2023

Op 12 januari 2023 is de enquête voor de input voor de komende cao-onderhandelingen online gezet.  Als belangenbehartiger, Gerard van der Lit heb ik al diverse reacties ontvangen, zowel positieve als negatieve.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

Waarom een enquête?

In de vorige cao hadden we afspraken gemaakt om een aantal thema’s gedurende de looptijd van deze cao in kaart te brengen waar we het nu over hebben. Voorbeelden zijn de pilot verruiming werktijden Theorie en alle vergoedingen die in de cao staan. Uit deze voorbereidende gesprekken kwam naar voren dat vakbonden vaak een andere mening hadden dan de directie. Niet alleen over de inhoud, maar ook over hoe belangrijk het nu eigenlijk is dit soort zaken aan te passen. Zeker omdat ik als belangenbehartiger het standpunt ingenomen heb dat niets en niemand er ook maar één cent nu en in de toekomst op achteruit mag gaan. Dan ontstaat er een discussie over het belang van de zogenaamde ene groep en de andere groep. De praktijk leert dat een overgrote meerderheid van de werknemers binnen het CBR vaak wel hetzelfde over deze onderwerpen denkt.

Door een enquête te houden waarin iedereen zijn/haar wensen kenbaar kan maken, zal dit hoogst waarschijnlijk ook de uitkomst gaan worden waarmee de onderhandelingen beter gevoerd kunnen worden. De Unie zal de leden hier ook bij betrekken en na ieder overleg op de hoogte houden. Dit zal overigens pas plaats gaan vinden als de uitslag van de enquête bekend is. Aan het eind van de onderhandelingen zijn het de leden van de vakbonden die mogen stemmen. Alleen hun stem geldt. Hier zal op geen enkele wijze aan getoornd gaan worden. Kortom, help ons en vul de enquête vooral in.

Nu kan je ervoor kiezen de enquête niet in te vullen, maar dan doe je jezelf te kort. Geloof nu niet dat de vakbonden bij de directie op schoot zitten en alles in achterkamertjes af gaan handelen in een soort informeel overleg. Nee dus. Informeel zal er echt wel gesproken gaan worden, dat hoort bij het proces maar we willen de leden van De Unie niet ineens voor het blok zetten met een uitkomst die ver van de wensen van de leden af zal staan.

Als belangenbehartiger weet ik dat er een mate van wantrouwen binnen het CBR is. Ook de directie weet dit, zeker omdat ik de directie confronteer met de “signalen” (appjes en mailtjes en telefoontjes) die ik zeer regelmatig krijg. Dit wantrouwen kan ik niet wegnemen, maar wel zo transparant mogelijk met de leden communiceren. De communicatie gaat gebeuren via meerdere kanalen en de leden worden er later ook over geïnformeerd.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht. Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Gerard van der Lit, via gerard.van.der.lit@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

CBR: Roosterproblematiek opgelost!

Naar aanleiding van onze brief aan de directie hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden, met ons kaderlid Martin van Straten in de…

Word gratis lid