De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

PGGM: Cao-enquête massaal ingevuld

12 juli 2023

Op 20 juni en op 4 juli 2023 hebben wij de leden gevraagd de cao-enquête van De Unie in te vullen. Aan mijn oproep is door 241 (!) werknemers gehoor gegeven. Wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken. De resultaten/uitkomsten van de enquête zullen wij begin augustus met de leden delen.

Word nu lid! PGGM betaalt jouw lidmaatschap!

 

Als je nu betaald lid wordt, kun je de hele contributie die je in 2023 betaalt, declareren bij PGGM.

CAO-voorstellenbrief

De uitkomsten van de enquête zijn bepalend voor de voorstellen die we bij PGGM gaan indienen voor een nieuwe cao per 1 januari 2024. Onze voorstellenbrief zal vóór 20 september aan PGGM worden verstuurd. Ook die zullen wij aan de leden sturen.

De cao-onderhandelingen starten op 25 september 2023.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Jan Admiraal via e-mail jan.admiraal@unie.nl  

Gerelateerde berichten

PGGM: Cao-overleg van start

Het cao-overleg bij PGGM is op 25 september 2023 van start gegaan. In deze eerste bijeenkomst hebben wij onze voorstellen…

PGGM: aankondiging cao-enquête

De cao PGGM loopt op 31 december 2023 af. Alle sociale partners (cao-partijen) willen een nieuwe cao met elkaar overeenkomen….

Word gratis lid