De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

PGGM: Cao-enquête massaal ingevuld

12 juli 2023

Op 20 juni en op 4 juli 2023 hebben wij de leden gevraagd de cao-enquête van De Unie in te vullen. Aan mijn oproep is door 241 (!) werknemers gehoor gegeven. Wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken. De resultaten/uitkomsten van de enquête zullen wij begin augustus met de leden delen.

Word nu lid! PGGM betaalt jouw lidmaatschap!

 

Als je nu betaald lid wordt, kun je de hele contributie die je in 2023 betaalt, declareren bij PGGM.

CAO-voorstellenbrief

De uitkomsten van de enquête zijn bepalend voor de voorstellen die we bij PGGM gaan indienen voor een nieuwe cao per 1 januari 2024. Onze voorstellenbrief zal vóór 20 september aan PGGM worden verstuurd. Ook die zullen wij aan de leden sturen.

De cao-onderhandelingen starten op 25 september 2023.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Jan Admiraal via e-mail jan.admiraal@unie.nl  

Gerelateerde berichten

PGGM: Er is een nieuwe cao 2024

De leden van De Unie hebben gestemd over het herziene (aanvullende) eindbod van PGGM voor de cao 2024. Van de…

PGGM: Eindbod

Wij hebben de leden gevraagd om hun stem uit te brengen op het eindbod  cao 2024 PGGM. Dit eindbod kun…

Word gratis lid