De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Van alles wat februari 2023

13 februari 2023

In dit bericht praten we je bij over de forse verliezen in het vierde kwartaal en een noodzakelijke aanpassing in de lopende cao. Verder is er nieuws over het fusieproces en hebben we uitvoerig over arbeidsvoorwaarden gesproken met Nadine Klokke van Knab.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Kwartaalcijfers

Aegon maakte donderdag de 9e februari bekend dat het in het vierde kwartaal 2022 een fors verlies heeft geleden door de afboeking van de boekwaarde van Aegon Nederland in verband met de verkoop aan ASR. Een afspraak met CFO Boaz Magid voor een toelichting op de cijfers lukte niet op korte termijn maar die houden we nog tegoed. Als we hem eind maart spreken, nemen we de jaarrekening 2022 (16 maart) en het eerste kwartaal 2023 (17 maart) gelijk mee.

Tijdens de Capital Markets Day in juni 2023 geeft Lard Frieze een update over de strategie, inclusief zijn plannen om de efficiency en commerciële resultaten verder te verbeteren. Heb je vragen over de cijfers, toelichting of strategie die je mij mee wilt geven? Laat het me weten via app, telefoon of mail.

Cao

Na het vaststellen en communiceren van de cao is gebleken dat de stijging van het minimumloon op 1 januari 2023 invloed heeft op het minimumniveau van salarisschaal 3. Voor andere salarisschalen heeft dit geen gevolgen. HR heeft het minimumniveau van salarisschaal 3 gelijk getrokken met het wettelijke minimumloon en het maximumniveau en de uitloop van salarisschaal 3 aangepast op basis van dit hogere minimumniveau. Voor medewerkers van Aegon Nederland heeft dit geen gevolgen.

Fusieproces

Dinsdag 21 februari 2023 gaan we onder leiding van een externe procesbegeleider verkennen wat het proces van integratie en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden kan gaan inhouden. Daar komen vertegenwoordigers van HR, medezeggenschap en vakorganisaties van zowel ASR als Aegon voor bij elkaar. Een groot gezelschap en daarom beginnen we met een rondje kennismaken. Daarna komen we meer te spreken over het integratietraject zelf en hoe de beide organisaties denken dat dit ook qua arbeidsvoorwaarden zou kunnen verlopen. Afhankelijk van het verloop van de bespreking komen we tot eventuele vervolgafspraken.

Knab

Onlangs spraken we met Nadine Klokke, ceo van Knab. Zij heeft ons verteld over de klanten, producten, diensten en cijfers van Knab. Van startup in 2012 naar scale-up tien jaar later. Focus op de online bediening van met name zzp’ers met een netto groei van 50.000 klanten per jaar. Klanten geven Knab een hoge NPS-score en de bank wint ook prijzen. Nadine is erg trots op de net opengestelde mogelijkheid van business lending bij Knab.

Qua arbeidsvoorwaarden geeft ze sociale partners terug dat Knab-medewerkers veel gebruik maken van sabbatical leave en het beperkte werken vanuit het buitenland minder waarderen. Ze vinden het pensioen, transitieverlof, 1e jaar ziekte doorbetaald en de thuiswerkregeling positief. Het ontbreken van regelingen voor kinderopvang en sporten zijn een min, net als de opleidingsbudgetten die wat scheef verdeeld zijn (vooral een actie voor haarzelf) en compensatie van de inflatie. Met betrekking tot het laatste punt deelt ze zelf dat beeld minder en ook haar mensen erkennen dat er een ontzettend mooie cao ligt. Er zijn zorgen over wéér een verandering van het functiehuis bij een overgang naar ASR en parkeren is een probleem op de locatie in Amsterdam.

Op mijn vraag over de verwachtingen van Knab als onderdeel van ASR gaf Nadine aan dat ze doorgaat met de huidige strategie maar dan met een nieuwe moeder. En dat ze net als bij Aegon mogelijkheden ziet voor Knab als distributiekanaal. Het waardepatroon van ASR sluit aardig aan op de focus van Knab op sustainability. Het personeel vindt ASR een aansprekend merk. Ze verwachten geen personele consequenties bij de overgang naar ASR. Voor het volgende overleg in maart nodigen we de directie van TKP uit en we proberen de assetmanager in april te boeken.

Verder heb ik HR gevraagd om een overzicht van de huidige en te verwachten reorganisatie om zo een beeld te krijgen van de bewegingen die gemaakt worden in de aanloop naar de fusie. HR gaat hier naar kijken en komt er nog op terug.

Contact

Ik ben per mail te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Update

Met deze nieuwsbrief informeren we over het overleg tussen HR AEN, De Unie en de andere vakorganisaties en de landelijke…

Word gratis lid