De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

a.s.r.: sociaal plan

15 september 2023

Er is een resultaat voor een aanpassing aan het sociaal plan van a.s.r. De aanpassingen betreffen de looptijd en reistijd-berekening.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Net voor de zomer is in het overgangsprotocol voor Aegon een afspraak opgenomen over het sociaal plan. Per 1 juli 2024 geldt het sociaal plan van a.s.r. met een aanpassing voor Aegon-medewerkers. A.s.r wil graag dat die afspraak ook voor a.s.r. medewerkers gaat gelden. Tot 1 juli 2024 blijven de huidige sociaal plannen naast elkaar van toepassing.

Looptijd

Het huidige sociaal plan van a.s.r. loopt nu tot 31 december 2024. A.s.r. wil vanaf 1 juli 2024 iedereen gelijk behandelen. Het voorstel is om voor a.s.r. medewerkers een aanpassing te doen in de looptijd en het berekenen van de reistijd. De nieuwe looptijd wordt dan 1 juli 2024 tot 31 september 2026.

Reistijd berekenen

Nu is de afspraak dat de reistijdberekening altijd via OV9292 is. Het maakt nu niet uit hoe je daadwerkelijk reist. Als je reistijd, bij verplaatsing van functies, boven de anderhalf uur enkele reis komt, dan kun je ervoor kiezen je functie niet te volgen. Deze afspraak wil a.s.r. aanpassen.

In de nieuwe afspraak gaat het om een toename van de reistijd en om de manier van berekenen: als je standplaats wijzigt en je reistijd van huis naar je nieuwe standplaats toeneemt en meer dan anderhalf uur enkele reis bedraagt. Vaststelling van je reistijd vindt plaats op basis een van de volgende twee methodes:

  • De ANWB-routeplanner met als vervoermiddel de auto op basis van de snelste route, of
  • de ov-reisinformatiesite “9292”.

De gebruikelijke wijze van reizen tot het moment waarop de reorganisatie is aangekondigd, is het uitgangspunt bij het bepalen welke van deze twee methodes van toepassing is, voor zover dat redelijkerwijs kan worden toegepast. Je kunt er dan voor kiezen dat je, met ingang van het moment waarop je standplaats wijzigt, boventallig bent.

De afspraak gaat dan volgend jaar juli 2024 in en eindigt op 31 september 2026. Tot 1 juli 2023 blijft het huidige plan van toepassing.

Online bijeenkomst

We organiseren een online bijeenkomst op dinsdag 26 september 2023 van 14.00 uur tot 15.00 uur. Je kunt dan al je vragen stellen. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen.

Stemmen

We leggen dit voorstel neutraal aan de leden voor. Voor sommigen kan het een verslechtering zijn, aan de andere kant is de langere looptijd een verbetering. De leden kunnen stemmen tot 29 september 12.00 uur. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met Harma Pethke (belangenbehartiger) via harma.pethke@unie.nl

Gerelateerde berichten

a.s.r.: cao nieuwsbrief

In de afgelopen periode zijn er veel reacties ontvangen op de vraag om cao-onderwerpen aan te dragen voor de komende onderhandelingen.  …

Word gratis lid