De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

dnata: Cao update

12 januari 2023

We hebben alles eruit gehaald wat erin zit aan tafel. We hebben meerdere onderhandelingsrondes gevoerd. Dat hebben we in goede harmonie gedaan en er is zowel door dnata als door de bonden  hard gewerkt om er samen uit te komen. Helaas zijn we niet tot een onderhandelingsresultaat gekomen. We hadden gehoopt dat dnata in ieder geval dat kon bieden waarvan wij met elkaar hebben gezegd dat dit het absolute minimum is, maar dit blijkt niet te kunnen. Het uiterste bod van dnata was niet genoeg. Nu is het aan jullie om je te laten horen. Wat gaan we doen? Gaan we het bod van de werkgever in stemming brengen en hopen we toch op een akkoord, of houden we ons vast aan onze minimum eis en stellen we een ultimatum? Laat je als lid horen en neem ook je collega’s mee die geen lid zijn. We bepalen daar samen wat we gaan doen.

De mogelijkheden en de gevolgen zullen we jullie uitleggen tijdens de kantinebijeenkomst op dinsdag 17 januari van 13:00 – 14:00 uur en van 15:00 – 16:00 uur.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Wat ligt er nu op tafel?

 • Looptijd 12 maanden, lopend van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023.
 • Een structurele loonsverhoging van € 180,- bruto per maand per 1 april 2023 bij een fulltime dienstverband.
  • Ter toelichting is in onderstaande tabel de verhoging van € 180,- bruto per maand door vertaald naar procenten voor de verschillende salarisschalen.

 

 • Een eenmalige uitkering van € 300,- netto per april 2023 bij een fulltime dienstverband
 • Doen van een pilot ‘36 uur werken en 8uurs diensten’ bij een representatieve operationele afdeling. Recht op onbereikbaarheid tijdens rusttijd na een avond- en of nachtdienst en tijdens vakantie of een verlofdag. Huidige pilots lopen door.
 • Verduidelijking van de Generatiepact regeling (ORT/ CDT).
  • De huidige cao tekst van de generatiepact regeling kan op verschillende manieren worden gelezen en geïnterpreteerd. Dit geldt met name voor de betaling van de CDT. De cao tekst zal dan ook worden verduidelijkt en aangepast. De 80-90-100 zal in het vervolg als volgt worden toegepast:
   • 80% werken
   • 90% van het basissalaris welke gold direct voorafgaand aan de  ingangsdatum van deelname aan het Generatiepact
   • 90% van het oorspronkelijk genoten CDT percentage welke gold direct voorafgaand aan de ingangsdatum van deelname aan het Generatiepact
   • 100% pensioenopbouw

Niet 80% van het oorspronkelijk genoten CDT, zoals dat nu wel soms werd toegepast.

 • Vergoeding parkeerkosten. Mocht in de toekomst de parkeerkosten van medewerkers komen te vervallen, dan zal dnata met vakbonden afspraken maken over een mogelijk andere bestemming van de huidige vergoeding van € 8,- per maand.
 • Periodiek medisch onderzoek / PAGO wordt sowieso in 2024 toegepast, ook als het dan nog niet Schiphol breed is ingevoerd.
 • Functiewaardering ORBA: dnata is bezig met het vernieuwen van de functiewaardering. Vakbonden worden geïnformeerd en betrokken bij het vaststellen van de nieuwe functiewaardering en de invloed daarvan op de groepsgrenzen.
 • De werkgeversbijdrage voor vakbonden wordt in 2023 verhoogd van € 15,- naar € 17,50.
 • Nieuwe medewerkers krijgen in hun introductiemap van dnata een informatiebrochure over de vakbonden.
 • dnata zal als werkgever deelnemen aan de gesprekken met betrekking tot het tot stand brengen van een sectorcao luchtvracht.

Hoe ziet De Unie dit bod?

Op alle punten behalve het loon hebben we als bonden en dnata overeenstemming bereikt. Wij hebben daarvoor bijvoorbeeld de RVU moeten laten liggen, 5 mei als vrije dag. Aan de andere kant was voor onze leden de werkdruk van het grootste belang, daarin gaan we verdere stappen zetten met de 36-uurs pilot, het generatiepact van belang en dit hebben we afgesproken zoals we dat wilden, we vinden het belangrijk dat het functiehuis gemoderniseerd moet worden en dat wij daar als vakbonden een rol in spelen om te waarborgen dat het op de juiste wijze gebeurd. We zijn positief gestemd over deze onderdelen. Op het gebied van loon zijn wij niet tevreden. Daarom vinden wij niet dat we dit als onderhandelingsresultaat kunnen neerleggen. Het is aan jou om te bepalen wat we gaan doen. Kunnen we hiermee akkoord gaan omdat het genoeg in de buurt komt en we op alle andere punten genoeg bereikt hebben? Dan leggen we het ter stemming voor. Ben je van mening dat we dit absoluut niet kunnen voorleggen, dan moeten we andere stappen nemen met elkaar. Dinsdag bespreken we allebei de opties en maken we een keuze met elkaar.

Contact

Als je vragen hebt over de cao, of jouw situatie op de werkvloer dan mag je altijd mailen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

dnata Amsterdam: Uitslag stemming cao

De stemmingsuitslag is binnen. Het onderhandelingsresultaat is goedgekeurd door de leden! 100% van de leden heeft ingestemd. Dat betekent dat…

Word gratis lid