De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Groothandel in Bouwmaterialen: Cao-resultaat

01 december 2022

Wij hebben samen met andere vakorganisaties een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de medewerkers in een Groothandel in Bouwmaterialen. Met de werkgevers (Hibin) is een resultaat overeengekomen waarbij het alleen over looptijd, inkomen en reiskosten gaat.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Sociale partners waren het erover eens dat er snel een afspraak over de loonontwikkeling moest komen. De werknemers binnen de sector merken ook dat alles duurder geworden is. Vandaar dat we tot de conclusie gekomen zijn dat er vooral nu al iets moet gebeuren. Daarom is er afgezien van het uitgebreid praten over andere onderwerpen voor nu.

Wat is er afgesproken?

 1. Looptijd van 1 jaar, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023
 2. Loonsverhogingen:
  – Per 1 januari worden de feitelijke salarissen en loonschalen verhoogd met € 50,-
  – Per 1 januari een verhoging van 2,5%
  – Per 1 juli een verhoging van 2%
 3. Ieder bedrijf dient een reiskostenregeling in te voeren als tegemoetkoming voor de hoge reiskosten. Bedrijven zijn er vrij in hoe zij deze wensen in te richten, maar wel in overleg met OR, personeelsvertegenwoordiging of de medewerkers.

Alle andere onderwerpen zijn zeker niet van tafel, maar willen we gedurende de looptijd van deze cao verder bespreken. Het betreft onder andere de volgende onderwerpen;

 1. Generatiepactregeling (80-90-100)
 2. Pensioenen
 3. Mobiliteit waaronder reiskostenregeling
 4. Functie- en loongebouw
 5. Contracten (flex)
 6. Duurzame inzetbaarheid
 7. Bijzondere (wettelijk) verlof

We leggen dit resultaat neutraal aan de leden voor. Door de € 50,- waar je salaris structureel, dus niet éénmalig, verhoogd wordt en de procentuele loonsverhogingen kom je uit op een gemiddelde loonstijging van ruim 6%. Daarnaast wordt er ook een lang gekoesterde wens gerealiseerd dat er nu voor iedereen een reiskostenregeling gaat komen.

Uiteindelijk bepalen de leden of dit resultaat voldoende is. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot en met 8 december zodat de bedrijven dan ook de tijd hebben om je salaris van januari hierop aan te passen.

Als je nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met de belangenbehartiger Gerard van der Lit via email gerard.van.der.lit@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid