De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Samengaan met a.s.r.

06 april 2023

In onze vorige algemene nieuwsbrief schreven we al over de standplaatswijziging. Daarin stond dat een standplaatswijzing door de werkgever mogelijk is als deze een zwaarwegend belang heeft én de reistijd redelijk is. Wat redelijk is, leggen we je in deze nieuwsbrief graag uit.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Algemene regels

Als de werkgever je standplaats wil wijzigen, zal daarmee ook de reistijd wijzigen. Of die nieuwe reistijd redelijk is, moet beoordeeld worden aan de hand van alle feiten en omstandigheden van het geval. Er is niet één juist of fout antwoord hiervoor. Wel zijn er bepaalde richtlijnen die vanuit het UWV en de rechtspraak gelden. Meestal wordt uitgegaan van een reistijd van maximaal 1,5 uur enkele reis. Is je reistijd door de wijziging van standplaats langer dan 1,5 uur enkele reis geworden, dan kan de wijziging niet redelijk zijn.

Sociaal plan Aegon

Werkgevers met een sociaal plan hebben vaak afspraken over de reistijd. Dat geldt ook voor het sociaal plan van Aegon. De regels over een standplaatswijziging en de daarbij behorende reistijd zijn opgenomen in artikel 5.2. Kort samengevat houden de afspraken het volgende in:

  • Als de reistijd voor het woonwerkverkeer is toegenomen tot meer dan 90 minuten per dag, dan heb je recht op reistijdcompensatie.
  • Gedurende 24 maanden wordt de dagelijkse werktijd verminderd met het aantal minuten waarmee de totale reistijd per dag meer dan 90 minuten bedraagt. Als je al een langere reistijd hebt dan 90 minuten per dag, wordt alleen de toegenomen reistijd per dag gecompenseerd.
  • De regeling over reiskosten woonwerkverkeer blijft van toepassing, maar gedurende 24 maanden geldt de maximering van het aantal te vergoeden kilometers niet.
  • De geldende verhuiskostenregeling wordt toegepast.

Voor iedere individuele medewerker moet dus gekeken worden naar de nieuwe reistijd tussen woonplaats en de nieuwe werkplaats. Daarmee kan worden bepaald of van jou verlangd kan worden dat je standplaats wijzigt, wat je nieuwe reistijd wordt óf dat er sprake is van een te lange reistijd waardoor je mogelijk boventallig wordt in het sociaal plan. Is dat laatste het geval, dan kun je gebruik maken van de voorzieningen uit het sociaal plan.

Medewerkers die nu in de huidige kantoren van Aegon werken en overgaan naar a.s.r. in Utrecht, krijgen in de meeste gevallen te maken met een toegenomen reistijd. Andersom zou natuurlijk ook kunnen, medewerkers uit Utrecht kunnen gevraagd worden in een ander kantoor te gaan werken, bijvoorbeeld als bepaalde afdelingen samengevoegd zouden worden. Hiervoor geldt dat per situatie beoordeeld moet worden of dit redelijk is. Door a.s.r. zijn nog geen concrete mededelingen gedaan over (wijzigingen van) standplaats(en). Dit zal pas later in het integratieproces duidelijk worden.

Voor de ‘blijvers’ of remainco-medewerkers is er ook nog geen duidelijkheid over wanneer en waar ze naartoe gaan. Mijn verwachting is dat later dit jaar wel bekend wordt waar het ‘hoofdkantoor’ in Nederland komt te staan. Dan weet je wat jouw nieuwe standplaats en daarmee reistijd wordt.

Sociaal plan a.s.r.

Er is een kleine groep medewerkers die van a.s.r. Utrecht naar Aegon Den Haag zijn gegaan. Zij kunnen wellicht een beroep doen uit de bepalingen van het sociaal plan van a.s.r. Ook in dit sociaal plan is opgenomen dat als de reistijd door de standplaatswijziging meer dan 90 minuten bedraagt, je boventallig wordt. Dan kun je gebruik maken van de voorzieningen uit het sociaal plan.

Vragen of opmerkingen?

We kunnen ons goed voorstellen dat je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht over jouw persoonlijke situatie. Dat kan een eenvoudige vraag zijn of gewoon even je verhaal kwijt willen. Dan kan je natuurlijk bij ons terecht, we luisteren en adviseren je graag! Je kunt ons tussen 08.30 en 17.00 uur bereiken via telefoonnummer 0345-851 963, mail sc@unie.nl of chat via www.unie.nl.

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Update

Met deze nieuwsbrief informeren we over het overleg tussen HR AEN, De Unie en de andere vakorganisaties en de landelijke…

Knab verkocht aan BAWAG

Van a.s.r. kreeg De Unie het bericht dat het net overgenomen Knab van Aegon nu overgaat naar een Oostenrijkse bank BAWAG….

Aegon: Een update

In dit bericht is er aandacht voor het eerste gesprek tussen HR AEN en de vakorganisaties en voor de landelijke…

Word gratis lid