De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zorgverzekeraars: Een update over pensioen

09 november 2023

In deze bericht vind je een terugkoppeling van recente overleggen tussen zorgverzekeraars, vakorganisaties en pensioenfonds over een nieuwe pensioenregeling voor ZN én jou.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Pensioenoverleg sociale partners

Dinsdag 7 november 2023 was er weer een pensioenoverleg tussen werkgevers en vakorganisaties. We hebben een externe pensioenadviseur die ons hierin begeleidt en de overleggen voorbereidt met presentaties over onderwerpen. Zij geeft daarbij de verschillende mogelijkheden aan en dan is het aan cao-partijen om de keuzes te maken met elkaar. Zo hebben we op 7 november het transitieplan, de compensatie, risicodelingsreserve, het arbeidsongeschiktheidspensioen, het langlevenrisico en de communicatie behandeld. Over twee onderwerpen, namelijk compensatie en risicodelingsreserve is een toelichting gemaakt waarmee we medewerkers en leden van de zorgverzekeraars informeren.

Alle afspraken die we over pensioenonderdelen maken, zijn onderdeel van het transitieplan. De Nederlandse Bank heeft een concept transitieplan gemaakt met daarin hoofdstukken die partijen in moeten vullen met hun afspraken. De hoofdstukken die er onder andere in zijn vastgelegd, zijn verantwoordelijkheden, medezeggenschap en hoorrecht, het karakter van de nieuwe pensioenregeling, opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten, gemaakte afspraken over compensatie en vulling van de solidariteitsreserve, transitieperiode, verantwoording evenwichtigheid en tot slot de communicatie. Na ieder pensioenoverleg worden de verschillende hoofdstukken van het transitieplan aangevuld tot uiteindelijk alles erin beschreven staat.

We hebben in 2023 nog één overleg staan, te weten op maandag 4 december aanstaande. De planning voor 2024 wordt binnenkort gemaakt.

Tripartite overleg

In het laatste tripartite overleg hebben pensioenfonds SBZ, werkgevers en vakbonden elkaar op de hoogte gebracht van de voortgang op het pensioendossier. Sociale partners hebben aangegeven waar zij staan in hun besprekingen over de nieuwe pensioenregeling. SBZ heeft een toelichting gegeven over hun gesprekken met pensioenuitvoerder Achmea Pensioen Services (APS) over de planning en transitie, fondsmanager AIM over de beleggingsmixen en DNB over het onderzoek naar de datakwaliteit bij transitie. Vrijdag 15 december staat het laatste tripartite overleg voor 2023 gepland. Voor 2024 worden nog nieuwe afspraken gemaakt.

Contact

Als je wilt reageren op dit bericht of contact wil hebben, dan kan je de belangenbehartiger Emanuel Geurts bereiken via 06-5252 2074 of via  emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met de collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

 

Gerelateerde berichten

Zorgverzekeraars: pensioen

In dit bericht informeren wij je over de uitkomst van de stemmingen over de nieuwe pensioenregeling die vakorganisaties en werkgevers…

Zorgverzekeraars Nederland: pensioen

In dit bericht informeren wij je over de uitkomst van de pensioenbesprekingen tussen de vakorganisaties en werkgevers aangesloten bij Zorgverzekeraars…

Word gratis lid