De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zorgverzekeraars: Update

09 februari 2024

In dit bericht informeren wij  je over de cao-onderhandelingen, pensioenoverleg, sectoroverleg en de landelijke stand van zaken over diversiteit en mantelzorg.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Cao

De huidige tweejarige cao Zorgverzekeraars loopt tot 1 oktober 2024. Om op tijd klaar te zijn, hebben cao-partijen de data voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao reeds gepland. We beginnen op dinsdag 16 april met een verkenning van het cao-traject. Ook deze keer onderhandelen we onder begeleiding van een externe voorzitter. Zonder de 16e al concrete inzetbrieven te hebben, bespreken we welke thema’s bij de cao-onderhandelingen op tafel gaan komen. De inzetbrieven van de partijen komen op dinsdag 14 mei aan de orde als we elkaar voor de eerste onderhandelingsronde spreken. Daarna hebben we in juni en september een aantal datums geprikt. In de maanden juli en augustus ligt het onderhandelingsproces stil vanwege de zomervakantie. In de loop van april komen wij bij de leden op terug om de inzet te bepalen. Mocht je al thema(‘s) willen agenderen, laat het dan de belangenbehartiger weten.

Pensioen

Er zijn diverse overleggen over pensioen geweest tussen werkgevers en vakorganisaties en ook met het pensioenfonds SBZ. Bijna alle onderdelen van de nieuwe pensioenregeling zijn onderling en met het pensioenfonds besproken en vastgelegd in het wettelijk verplichte transitiedocument. Het is nu nog even wachten op de rekenmeesters van Ortec. Zij nemen onze onderdelen mee in hun berekeningen en geven dan inzicht hoe het uitpakt voor de verschillende groepen. Als we die inzichten hebben en ermee akkoord zijn, krijgen de leden een uitnodiging om te stemmen. Voordat wij dit doen, maken we een soort brochure om toe te lichten wat de nieuwe pensioenregeling betekent.

SBZ Pensioen heeft recent weer een nieuwbrief De PensioenActueel januari is uit (sbzpensioen.nl) uitgebracht met daarin ook de webinars die zij in 2024 organiseren over tal van onderwerpen rondom pensioen. Alle webinars uit 2023 zijn overigens ook nog terug te kijken.

Sectoroverleg

In het sectoroverleg werken werkgevers en vakorganisaties een onderwerp uit. Dit kan leiden tot een (gezamenlijke) inbreng hierop in de volgende cao Zorgverzekeraars. Eind 2023 hebben we het gehad over diversiteit en inclusie en meer specifiek over gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat we daarover breed onderzoek willen doen bij de zorgverzekeraars. De kunst is wel om de juiste uitvraag te stellen en aan relevante data te komen. Omdat onderzoek doen niet onze specialiteit is, vragen we een onderzoeker aan te schuiven bij ons volgende overleg op maandag 8 april 2024.

Diversiteit

De Unie is onderdeel van de vakcentrale VCP. Die overlegt in de polder met andere vakcentrales, werkgeversverenigingen en kabinet in bijvoorbeeld de SER en de Stichting van de Arbeid om zaken op de beleidsagenda te zetten. Eén van die onderwerpen waar zij aan meewerken is het bevorderen van de diversiteit binnen organisaties. Hoe het daar mee staat in de verschillende sectoren lees je in SER geeft inzicht in genderbalans bedrijven – VCP.

Mantelzorg

De Unie is onderdeel van de vakcentrale VCP. Die overlegt in de polder met andere vakcentrales, werkgeversverenigingen en kabinet in bijvoorbeeld de SER en de Stichting van de Arbeid om zaken op de beleidsagenda te zetten. Eén van die onderwerpen waar zij aan mee hebben gewerkt is het inspiratiedocument mantelzorg. Door de vergrijzing, het verschuiven van de pensioenleeftijd en personeelstekorten in de zorg, combineren steeds meer mensen hun werk met mantelzorgtaken. In totaal combineert een kwart van de werkenden een baan van 12 uur per week of meer met het geven van mantelzorg. Meer info over praktijkverhalen, concrete handvatten en praktische tips lees je in het Inspiratiedocument ‘Samen werkt het!’ | Stichting van de Arbeid (stvda.nl).

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben, dan kan je de belangenbehartiger Emanuel Geurts bereiken via 06-5252 2074 of via emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

Gerelateerde berichten

Zorgverzekeraars: Een update over pensioen

In deze bericht vind je een terugkoppeling van recente overleggen tussen zorgverzekeraars, vakorganisaties en pensioenfonds over een nieuwe pensioenregeling voor…

Word gratis lid