De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Shell: Teleurstellende reactie Shell op verzoek in overleg te gaan

17 november 2023

In onze vorige bericht informeerde wij je over de brief die wij gestuurd hebben aan de HR-directie van Shell. In deze brief riepen wij mevrouw Michon op met De Unie in overleg te gaan. We willen namelijk over een aantal arbeidsvoorwaarden die gelden voor de buiten-cao’ers betere en structurele afspraken maken. Jouw werkgever heeft inmiddels gereageerd op deze brief.

Teken de petitie voor goede arbeidsvoorwaarden!

 

De reactie van Shell-HR

De werkgever ziet in een overleg met De Unie geen toegevoegde waarde. Ze is van mening dat de arbeidsvoorwaarden voor de buiten-cao’ers op een goed niveau zijn. En als het gaat over de loonontwikkeling voor de buiten-cao’ers volgt Shell de afspraken die daarvoor op concernniveau zijn gemaakt. De integrale reactie van mevrouw Michon lees je hier.

Een teleurstellende reactie. Ons kernpunt gaat niet zozeer over het niveau van de arbeidsvoorwaarden an sich, maar om de ontwikkeling van deze arbeidsvoorwaarden. Die houdt geen gelijke tred met een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals de inflatie en de loonontwikkeling in Nederland.

Daarnaast kent De Unie genoeg bedrijven die ook op globaal niveau afspraken hebben gemaakt over de salarisgroei van buiten-cao’ers, maar waar de Nederlandse HR er toch voor kiest een eigen variant daarop toe te passen in Nederland. Dat kan alleen met de wil vanuit Nederland om dat te doen. En met vervolgens standvastigheid om de speciale situatie in Nederland te bepleiten op concernniveau. Bij Shell Nederland zien wij die wil niet.

Onze reactie terug aan mevrouw Michon vind je hier.

Teken de petitie voor goede arbeidsvoorwaarden!

 

En nu?

Om afspraken te maken met Shell, moeten we eerst om tafel komen met de werkgever. Met een vriendelijke uitnodiging daartoe komen we er dus niet. Onze ervaring leert dat dit alleen mogelijk wordt, als Shell druk ervaart om met ons in overleg te treden.

Shell-HR moet er dus overtuigd van raken dat jij en je collega’s bloedserieus zijn over dat een structurele rechtvaardige ontwikkeling moet worden opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van de buiten-cao’ers. En dat Shell hierover in gesprek moet gaan met De Unie en eventueel andere vakbonden.

Op vrijdag 10 november 2023 hebben wij hierover overleg gehad met onze kaderleden. We zijn tot de conclusie gekomen dat de enquête die we in december 2022 hebben uitgezet onder onze leden een goed inzicht geeft over wat de eerstvolgende stap zou moeten zijn.

In deze enquête hebben we gevraagd welke eerste actie je graag zou willen zien om Shell ervan te overtuigen dat ze afspraken moet maken over een structurele ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden voor buiten-cao’ers. De actie die de meeste voorkeuren kreeg was het aanbieden van een petitie aan de werkgever.

We vragen je daarom de petitie te ondersteunen. Let wel, de aard van een petitie is dat je dit niet anoniem kunt doen. Wij verzoeken je dan ook met je werkmailadres te ondertekenen, dit in verband met de AVG. Je kunt de petitie ondertekenen tot en met zondag 3 december 2023. De petitie ondertekenen doe je hier.

Na 3 december halen we het net op. Bij voldoende ondersteuning van de petitie, bieden we die aan bij de werkgever.

 

Teken de petitie voor goede arbeidsvoorwaarden!

 

Je hoeft overigens geen lid te zijn van De Unie. Iedere Shell-medewerker mag de petitie ondertekenen. Breng de petitie daarom vooral onder de aandacht van de collega’s. Hoe meer ondertekenaars van de petitie, hoe krachtiger het signaal richting Shell zal zijn!

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via email hans.korver@unie.nl of bel 06-5252 2073.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid