De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Holland Casino: Concept cao-voorstellen

16 juni 2023

Op 1 oktober 2023 loopt de cao voor Holland Casino af. Een eerste oriënterend cao-overleg is gepland op 17 juli 2023. Hieronder lees je onze concept cao-voorstellen.  De leden kunnen tot uiterlijk 28 juni 2023 aanstaande hierop reageren, waarna ze worden vastgesteld.        

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Loon

Minimaal 12% structureel voor iedereen per 1 oktober 2023.

Wij spreken van minimaal 12% omdat Holland Casino de laatste cao is gekomen met deels absolute bedragen, waardoor de loonsverhoging qua percentage voor de ene groep hoger uitkomt dan voor de ander. De Unie is geen voorstander van deze inkomenspolitiek, wanneer je dat bij iedere cao doet, wordt het loongebouw uiteindelijk scheef.

Hoe komen we aan 12%? In 2022 was de inflatie gemiddeld 10%. De Unie wil naast de inflatiecompensatie ook een koopkrachtverbetering van 2%. Wij stellen een looptijd van de cao van één jaar voor.

 24/7 regeling

Holland Casino heeft na overleg met de vakbonden in november 2022 tijdelijk een 24/7 regeling ingevoerd voor het werken tussen 04.00-07.00 uur. Wij willen wil deze regeling definitief in de cao. Daarbij moeten in ieder geval de uren tussen 04.00-07.00 uur extra worden beloond.

Verlenging reiskostenregeling

Werknemers die ten gevolge van een reorganisatie op een andere locatie moeten gaan werken, zijn voor de extra reiskosten die zij moeten maken tijdelijk gecompenseerd. De regeling loopt af en wij willen met Holland Casino in gesprek om deze compensatieregeling met de duur van minimaal een jaar te verlengen.

5 mei erkende feestdag

De Unie wil dat iedereen vrij moet kunnen zijn op de dag dat wij in Nederland vieren dat wij in een vrij land leven. 5 mei moet dus als feestdag opgenomen worden in de cao. Wanneer Holland Casino open wil blijven op deze dag, zullen werknemers die op die dag werken, gecompenseerd moeten worden.

Duurzame inzetbaarheid

De mogelijkheden om bij het ouder worden korter te gaan werken, moeten worden uitgebreid met bijvoorbeeld een variant 60%. Dan zou deze persoon voor 75% betaald worden en voor 100% pensioen. De Unie wil meerdere varianten bespreken met Holland Casino.

Superjoker

Iedereen krijgt 6 superjokers per jaar. Een superjoker is een dag die je kan gebruiken om in te zetten om – uiterlijk 7 dagen voor aanvang – gegarandeerd vrij te zijn. Dit is van groot belang voor een adequate werk-privébalans.

De Unie is realistisch: Beperkingen moeten voor een praktische uitvoering worden ingebouwd. Bijvoorbeeld: maximaal aantal superjokers per dag, per vestiging, per afdeling, beschikbaar en niet inzetbaar op hele drukke dagen of feestdagen.

Beleid voor ouder wordende medewerker

Wij willen de discussie aangaan over verbeteringen voor de ouder wordende medewerker. Wij denken daarbij aan de herinvoering van de seniorenregeling en betere toepassing van de RVU.

Pauze problematiek CMC/D

Wij vinden dat de pauze problematiek van de CMC/D, die een dienst bij TAF werken, moet worden opgelost. Op 17 juli is hierover weer overleg met Holland Casino. Wanneer er geen resultaat wordt bereikt, maakt dit onderwerp onderdeel uit van de cao-onderhandelingen.

Mantelzorg

De uitkomsten van het onderzoek moeten worden meegenomen in de af te sluiten cao. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om een reactieformulier in te vullen. Dit kan tot en met 28 juni 2023.

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Victor Kloos. Dit kan door een e-mail te sturen naar: victor.kloos@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid