De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

CBR: Update cao-onderhandelingen

20 april 2023

 

Afgelopen dinsdag 18 april 2023 hebben weer aan tafel gezeten met de directie om te komen tot een nieuwe cao. Het was een constructief, maar ook een pittig gesprek.

Word gratis CBR-lid!

 

De onderwerpen die we verkend hebben waren: de loonsverhoging, een Individueel Keuze Budget (IKB), het invoeren van een werkweek van 37,5 uur voor iedereen, duurzame inzetbaarheid, zelfroosteren, vergoedingen, voortzetting van de huidige RVU-regeling, het indexeren van de CCV-vergoeding, verlofsparen, het updaten van het functiehuis en het verruimen van de zogenaamde dagspiegel.

Zoals je ziet gaat het over heel veel onderwerpen die voor een groot deel ook op elkaar inwerken. Als je aan het ene onderwerp gaat sleutelen, heeft dit ook direct impact op vele andere onderwerpen. Op basis van jullie input en de uitslag van de enquête is het loon voor ons op dit moment het belangrijkste onderwerp. Hier heeft het CBR aangeven nog wel een stap te kunnen zetten, maar dit is wel afhankelijk van de stappen die we op alle andere onderwerpen kunnen maken. Hierbij gaat het echt niet om besparingen doorvoeren in ruil voor een hogere loonsverhoging. Dit wil ik wel uitdrukkelijk benoemen.

Het CBR heeft bijvoorbeeld vooral problemen om alle regelingen binnen de cao en in het personeelshandboek te administreren. Aan de andere kant hebben veel medewerkers aangegeven dat ze bijvoorbeeld zelfroosteren belangrijk vinden. Daar moet dan wel een mogelijkheid voor geboden worden. Dit zijn maar twee voorbeelden. Hieruit blikt wel dat je alles niet zomaar even in geld (loon) uit kan drukken en dat maakt het erg ingewikkeld.

Tijdens de onderhandelingen kwamen we tot de conclusie dat er erg veel “techniek” bij komt kijken. Ook moet er nader onderzocht worden wat er bijvoorbeeld fiscaal al dan niet mogelijk is. We gaan formeel op 30 mei verder onderhandelen. Om dit zo effectief en efficiënt mogelijk te doen, hebben we een technisch tussenoverleg ingepland op 9 mei 2023. De onderhandelingen krijgen daarna op 30 mei een vervolg.

Ons doel is om een zo goed mogelijke cao voor alle medewerkers binnen het CBR af te spreken. Wij kijken hierbij zeker ook naar wat dit voor de klant gaat betekenen. De loyaliteit van de medewerkers naar het CBR is hoog, maar de klant is voor verreweg het grootste deel van de CBR-medewerkers wel het belangrijkste. De klant moet goed en snel bediend kunnen worden. De klanten van het CBR zijn in het cao-overleg dan de verbindende factor. Dit gemeenschappelijke doel gaat vast en zeker helpen om tot een goede cao te komen waarbij de medewerkers goed gewaardeerd worden voor hun inzet, het CBR goede en uitvoerbare afspraken kan maken en uiteindelijk de klanten een gemotiveerde een betrokken medewerker van het CBR aan hun zijde gaan vinden.

Heb je vragen of wil je reageren, laat het dan aan de belangenbehartiger Gerard van der Lit weten via gerard.van.der.lit@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid