De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering, hospitality en inflight; een update

07 juli 2023

In dit bericht informeren wij je over van alles en nog wat: zo komen pensioen, de RVU, het cateringcongres, onderzoek OCC, inflightoverleg en de cao aan bod.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Pensioen

Eind mei 2023 heeft ook de Eerste Kamer voor de nieuwe pensioenwet gestemd. Daarmee gaat de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) formeel in per 1 juli 2023. Meer hierover is terug te vinden op https://www.werkenaanonspensioen.nl/. Sociale partners in de horeca en contractcatering zijn al een poosje in gesprek over een nieuwe pensioenregeling. We verwachten daar over enkele weken meer over te kunnen melden.

RVU

Sinds de start van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in april 2021 hebben er 416 medewerkers een aanvraag gedaan voor de RVU. Na een check op de voorwaarden en de benodigde documenten zijn er tot en met juni 2023 185 aanvragen voor de RVU goedgekeurd. Er zijn negen aanvragen die alleen nog wachten op getekende werkgeversverklaring ten behoeve van definitieve toekenning. Op de website https://www.ietsvoorjou.nu/ staat meer informatie over de RVU.

Congres

Op 17 april 2023 was het congres Catering en hospitality: samen op koers geweest. Tijdens het congres is veel gesproken over hoe de sector zich verder moet ontwikkelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, maar ook onderwerpen als imago, ontwikkeling en opleiding en de communicatie tussen de werkvloer en directie stonden centraal. In grote lijnen is gebleken dat de binding en betrokkenheid tussen werkgevers en werknemers verbeterd moet worden. Dat zal moeten gebeuren door meer open communicatie, elkaar zien en begrijpen. De input die is opgehaald tijdens het congres, wordt verder uitgewerkt en door sociale partners gebruikt bij de cao-onderhandelingen later dit jaar.

Onderzoek OCC

Het OCC heeft aan bureau Markteffect opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bekendheid, ervaringen en behoefte van de bedrijven naar de opleidingen van OCC. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. Enkele conclusies uit het rapport zijn dat de bekendheid en het gebruik van het opleidingsaanbod van het OCC laag is en lijkt niet goed aan te sluiten op de toekomstige wensen en behoeften rondom duurzaamheid, gastvrijheid en leidinggeven. Er volgt nog een verdiepend onderzoek en dan gaan we met de uitkomsten en conclusies aan de slag.

Inflightoverleg

Dinsdag 4 juli 2023 is er overleg geweest met HR-directeuren Dionne Vorst van KCS en Carmen Rodriguez van Gate Gourmet. Beiden zijn sinds enkele maanden werkzaam bij de inflightbedrijven. Naast de kennismaking is het gegaan over de actualiteit bij KCS en Gate Gourmet, de arbeidsmarkt, cao-onderhandelingen, de rol en werking van de vakorganisaties, inflightoverleg en de te organiseren inflightbijeenkomst op Schiphol na de zomerperiode.

Cao

Er is bericht ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de arbeidsvoorwaarden-cao algemeen verbindend is verklaard. Het besluit is ook in de Staatscourant gepubliceerd. Er volgt nog wel een tussentijdse aanpassing op de salarisschalen per 1 juli 2023 in verband met de aanpassing van het wettelijk minimum loon.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben, dan kan je onze belangenbehartiger Emanuel Geurts bereiken via 06-52522074 of via emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met onze collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via e-mail sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

Gerelateerde berichten

Contractcatering: we zijn eruit!

Met dit bericht informeert de belangenbehartiger Emanuel Geurts je dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt voor de cao contractcatering, hospitality en…

Word gratis lid