De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verslag webinar De Unie

27 november 2023
NN Group

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14 november 2023 is er nog een behoorlijk gat tussen het standpunt van De Unie enerzijds en van NN anderzijds. We hebben wel een succes geboekt met de toezegging dat het  sociaal plan voor de huidige medewerkers wordt voortgezet, maar de aanpassing van het reistijdcriterium kan daarbij een behoorlijke nadeel blijken te zijn voor groepen medewerkers.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Ledenvergadering

In deze situatie is het noodzakelijk om met de leden te spreken en hun input te vragen. Wij hebben ervoor gekozen om transparant te communiceren waar partijen staan in de onderhandelingen.

Daarom heeft De Unie zowel het laatste bod van NN besproken met de leden en we hebben we met de leden besproken welke onderdelen van de voorstellenbrief we hebben laten vallen of aangepast om een onderhandelaarsresultaat dichterbij te brengen. In het laatste overleg heeft NN duidelijk gemaakt dat ze dicht bij het eind van hun mandaat zitten. Onze inschatting is dat we nog kleine toezeggingen erbij kunnen onderhandelen.

Dilemma’s in de onderhandelingen

De webinar was een goede mogelijkheid om dilemma’s bij de cao-onderhandelingen met de leden te delen. En zeker ook om de leden te vragen welke afweging zij in het dilemma maken.

Looptijd cao

De keuze tussen een éénjarige of tweejarige cao is één van de belangrijkste dilemma’s. Beide opties hebben mogelijke nadelen en mogelijke voordelen. Een kleine meerderheid van de leden geeft aan een voorkeur te hebben voor een éénjarige cao. De belangrijkste reden is dat men de structurele salarisverhoging te laag vindt en deze wordt te laat in het jaar ingezet. Daarnaast is men onzeker over de ontwikkeling van de inflatie. Een iets kleinere groep leden is bereid in te stemmen met een tweejarige cao. Het verschil tussen beide groepen is echter niet groot.

Inzet 30 november

Een tweede dilemma betreft de keuze welke van de vele openstaande punten het speerpunt van de onderhandelingen op 30 november moet worden. Het is belangrijk om een keuze te maken, zodat we vanuit De Unie een heldere boodschap hebben aan NN. Ook hier geven de leden een gedifferentieerd antwoord, zij het dat het grootste deel van de leden aangeeft aanvullende financiële tegemoetkomingen te prefereren.

Wij ontvangen uitgebreide en betrokken reacties van leden die constateren dat het voorstel van NN niet evenwichtig is, omdat er wel aandacht is voor medewerkers van 60 jaar en ouder (zij kunnen profiteren de generatieregeling), maar dat NN geen oog heeft voor de belangen van jonge medewerkers die vaak nog laag in hun salarisschaal worden betaald terwijl zij in het algemeen wel hoge vaste lasten dragen die sterk zijn gestegen. In de voorstellenbrief van De Unie is voor deze doelgroep het voorstel opgenomen om de individuele salarisverhoging te laten stijgen.

Anderen constateren dat De Unie het beste kan zoeken naar een instrument waar alle medewerkers van profiteren. De verhoging en indexering van de thuiswerkvergoeding en thuiswerkplekvergoeding wordt het meest genoemd als gewenste uitkomst. Omdat de fiscale ruimte voor verhoging van de thuiswerkvergoeding niet groot is, zullen we ook  andere verbeteringen moeten voorstellen.

Mandaat voor onderhandelaarsakkoord

Het laatste dilemma betrof het mandaat van de onderhandelaarsdelegatie. Dit gaat over de vraag of De Unie de looneis verder kan verlagen. Als wij onze looneis niet aanpassen, komt er in ieder geval geen akkoord. Ook op dit gebied is de mening van de leden niet gelijkvormig. Sommige leden vinden het voorstel van NN van 14 november acceptabel, anderen vinden dit aanbod veel te laag.

Kaderledenoverleg

De kaderleden van De Unie nemen, met inachtneming van de input van de leden, een besluit over de strategie bij het laatste cao-overleg.

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen. Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Het volgende overleg is op donderdag 30 november 2023. Afgesproken is om op deze dag naar een eindresultaat toe te werken. Kort na dit overleg ontvangen de leden van ons een verslag van het overleg.

Gerelateerde berichten

NN Group

NN Group: uitslag stemming cao

De leden van De Unie hebben in meerderheid ingestemd met het eindbod dat NN op 6 december 2023 heeft uitgebracht….

Word gratis lid