De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Heineken: Cao-onderhandelingen gestart

09 oktober 2023

Op woensdag 4 oktober 2023 is het cao-overleg met Heineken in goede sfeer gestart. De onderhandelingen zijn gestart met een business update van Magne Setnes, waarna iedere partij de eigen voorstellen heeft toegelicht.

WORD LID

 

De onderhandelingsdelegatie van De Unie/MHP Heineken is gelukkig op volle sterkte! Namens de De Unie is naast de bekende kaderleden Janine Plaizier en René van der Ven ook Pim van de Laar als lid van de onderhandelingsdelegatie toegevoegd. Namens de MHP Heineken zijn Jeroen van Wijk en Cor Harmsen toegevoegd.

Business update

Magne Setnes heeft afgetrapt met een presentatie over de stand van zaken in Heineken. Hij benadrukte dat, na een topjaar 2022 betreffende volume, 2023 een moeilijk jaar is voor Heineken door verschillende redenen, welke bij iedereen reeds bekend zijn. Men heeft vertrouwen dat komend jaar het tij weer ten goede kan keren en het resultaat opnieuw aanzienlijk beter zal moeten zijn.

Cao-voorstellen

Heineken heeft de resultaten van de werknemers enquête en focusgroepen uitgelegd en vervolgens zijn cao-voorstellen toegelicht. Daarna hebben de vakbonden hun voorstellen nader toegelicht. Op velerlei punten zitten we als vakbonden goed op een lijn en er zijn ook diverse onderwerpen die overeenkomen met de voorstellen van Heineken, met name die op de gebieden van Wellbeing & zorg en Flexibiliteit & mobiliteit.

Een groot verschil van inzicht zit, zoals al verwacht, in de loonsom. Daarnaast is voor de MHP/De Unie het buiten de cao halen van de functiegroepen 20-25 en invoering van de MMRP een zeer heikel punt. Met betrekking tot dit is al aangegeven dat wij niet gelukkig zijn met dit plan en niet begrijpen waarom dit niet binnen het kader van een cao kan worden uitgevoerd. Mocht dit worden doorgezet, dan zullen wij onze positie in de onderhandelingen moeten herbezinnen. Vooralsnog wachten wij eerst op nadere verduidelijking omtrent ‘het waarom’ en uitwerking van de condities alvorens we verdere stappen ondernemen. Onze voorstellen zijn nu ook voor alle werknemers te vinden op Workplace.

Vervolg

De volgende overlegronden zijn: 12 oktober 2023 voor specifiek HNS onderwerpen en 23 oktober 2023 voor specifieke HG/HNL onderwerpen, waarna de centrale onderwerpen op tafel weer verder zullen worden besproken.

Vanzelfsprekend informeren we de leden over het verdere verloop.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Sjerp Holterman, door een e-mail te sturen naar: sjerp.holterman@unie.nl

Gerelateerde berichten

Heineken: Resultaat SBR

  Zoals bekend is De Unie in onderhandeling met Heineken over een nieuwe SBR. Na 3 onderhandelingsrondes is er een…

Heineken: Info wijzigingen SBR

Woensdagmiddag 12 juni 2024 heeft de eerste SBR-onderhandelingsronde plaatsgevonden. Hierover willen we de leden informeren tijdens een digitale ledenbijeenkomst op:…

Heineken: Ledenbijeenkomst

De leden van Heineken hebben een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een digitale ledenbijeenkomst samen met de leden van…

Word gratis lid