De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Signify – Kort verslag 1e ronde cao-onderhandelingen

21 september 2023

Op dinsdag 19 september hebben we voor de eerste keer met de werkgever overleg gevoerd over een nieuwe cao voor Signify. Tijdens dit overleg hebben de partijen hun voorstellen voor een nieuwe cao nader toegelicht.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Verschillen zijn te groot!

Zoals ook uit de bijgaande voorstellen van Signify en de voorstellen van ons op te maken is, verwachten we helaas geen nieuwe cao voor Signify op korte termijn.

De reden hiervoor is dat er een behoorlijk verschil zit tussen onze voorstellen en de voorstellen van Signify. We liggen op dit moment erg ver uit elkaar. Volgens de werkgever bevindt Signify zich momenteel in een ongunstige financiële situatie en om die reden voelt zij zich gedwongen om in te grijpen in de kosten structuur van de organisatie. Dat heeft impact op hun cao-voorstellen, aldus de werkgever.

Centraal sociaalplan

Voor wat betreft het voorstel van Signify over het huidige centraal sociaalplan sluiten we niet uit dat de werkgever hun verslechteringsvoorstel van vorige keer opnieuw zullen indienen.

Hoe verder?

Gezien de voorstellen van de werkgever zijn we helaas op dit moment niet erg optimistisch over de tweede ronde van de cao-onderhandelingen bij Signify. Deze zal op 10 oktober 2023 plaatsvinden. We zullen je na 10 oktober onze leden op de hoogte brengen over de uitkomst van de onderhandelingen die dag.

Contact

Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kun je contact met onze belangenbehartiger bij Signify via Suat.Koetloe@unie.nl

Gerelateerde berichten

Signify: Wet toekomst pensioenen (Wtp)

In de afgelopen periode hebben we de leden verschillende keren geïnformeerd over de lopende gesprekken met Philips, het Philips Pensioenfonds…

Word gratis lid