De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sweco: Cao-onderhandelingen update

09 februari 2023

Tijdens de informatiebijeenkomsten op 23 januari 2023 van De Unie, CNV vakmensen en FNV en andere medewerkers zeiden jullie met 350 mensen: de loonsverhoging moet minimaal 7% zijn. Dat halen we niet. Daarom willen we jullie op maandag 13 februari om 12.00 uur en dinsdag 14 februari om 13.00 uur via MS Teams vragen hoe we verder moeten. De link naar MS Teams staat onderaan deze nieuwsbrief. Verspreidt deze nieuwsbrief onder al je collega’s, zij zijn ook welkom als gast.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Medewerkers vertelden ons op 23 januari:

 • Sweco verhoogt de tarieven met 6%.
 • Sweco haalt voldoende rendement om de aandeelhouders te betalen, waarom dan niet de medewerkers?
 • De andere ingenieursbureaus geven een structurele loonsverhoging van tenminste 7%. Op basis van een benchmark zijn de lonen bij Sweco de afgelopen jaren extra verhoogd omdat we achterliepen op de concurrentie. Waarom zouden wij weer achter willen lopen op de rest?
 • Als de concurrentie de lonen 7% kan verhogen, waarom kan Sweco dat niet?

Onze twee vragen aan de medewerkers waren:

 • Vinden jullie dat wij als De Unie, CNV Vakmensen en FNV kunnen instemmen met minder dan 7%?
 • Wat vinden jullie ervan, dat de directie de vrijheid wil houden om de matrix te verlagen om hun huidige loonbod mogelijk te maken? De directie geeft aan de huidige matrix mogelijk te halveren voor het loonbod van 6,3%.

Je kunt antwoorden in de MS Teams vergadering, maar je mag ook eerder al naar ons mailen. De contactgegevens vind je onderaan de nieuwsbrief.

De huidige stand van zaken:

Er is al enige tijd overeenstemming over deze punten:

 • Afgelopen periode heeft de directie al een tegemoetkoming in de energiekosten van € 250,- netto uitgekeerd in twee delen: € 125,- in december 2022 en € 125,- in januari 2023.
 • Ophoging van de (onbelaste) kilometervergoeding naar het fiscaal maximum:
 • € 0,21 netto/km vanaf 1 januari 2023
 • € 0,22 netto/km vanaf 1 januari 2024
 • De fietsregeling: een verbetervoorstel wordt verder besproken met de OR;
 • Uitbreiding rouwverlof, zoals door partijen besproken, wordt opgenomen in de cao;
 • Een tijd-voor-tijdbank voor functiegroep 11 en hoger vanaf 1 oktober 2023, verdere invulling van de voorwaarden wordt met de OR besproken;
 • Verlenging van de afspraken uit paragraaf 5 van het cao onderhandelingsresultaat van vorig jaar (12 januari 2022);
 • Een cao met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

 

We hebben lang doorgepraat over het loonbod. We hebben het met elkaar in de onderhandeling over de collectieve loonsverhoging. De matrix ten behoefte van de individuele loonsverhoging op basis van prestatie wordt op een later moment vastgesteld door Sweco.

 

Sweco heeft op 31 januari een ultiem loonbod gedaan:

 • Een collectieve verhoging in 2023 van gemiddeld 6,3%. Deze collectieve verhoging bestaat uit een nominale verhoging van € 75,- en 1,6% per 1 maart 2023 en nog eens 3% per 1 juli 2023. In 2023 zelf komt dit neer op 4,25%.

Na dit ultieme bod van Sweco hebben De Unie, CNV Vakmensen en FNV op 31 januari en de OR op 7 februari een tegenvoorstel gedaan.

De Unie, CNV vakmensen en FNV hebben het volgende tegenvoorstel gedaan:

 • Een collectieve verhoging in 2023 van gemiddeld 7,3%. Deze collectieve verhoging bestaat uit een nominale verhoging van € 100,- en 2% per 1 maart 2023 en nog eens 3% per 1 september 2023. In 2023 zelf komt dit neer op 4,56%

De OR heeft het volgende tegenvoorstel gedaan:

 • Een collectieve verhoging in 2023 van gemiddeld 6,3%. Deze collectieve verhoging bestaat uit een nominale verhoging van € 75,- en 3,3% per 1 maart 2023 en nog eens 1,3% per 1 september 2023. In 2023 komt dit neer op 4,6%.

Sweco heeft te kennen gegeven mee te kunnen gaan met het tegenvoorstel van de OR. Daarbij heeft Sweco aangegeven dat het tegenvoorstel van de OR het maximaal haalbare is en dat het tegenvoorstel van de vakorganisaties voor Sweco onhaalbaar is. De vakorganisaties hebben aangegeven eerst met hun leden te willen overleggen, omdat dit tegenvoorstel van de OR niet binnen het mandaat valt dat de leden hen hebben gegeven. Komende dagen bespreken de partijen deze stand van zaken met de achterban. Op 14 februari worden de cao besprekingen vervolgd. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Tot zover de weergave van de feiten.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de vergadering op:

 •  maandag 13 februari 1200 uur
 •  dinsdag 14 februari 1300 uur

 

Vervolgproces

Dinsdagavond 14 februari zitten we opnieuw met de AVO-commissie bij elkaar voor het vervolg.

Contact

Contact opnemen kan door een e-mail te sturen naar mandy.raaijmakers@unie.nl of door te bellen op 06-5252 2049.

 

Gerelateerde berichten

Sweco Nederland: Een cao-update

Op woensdag 29 november 2023 hebben we de derde AVO-dag gehad. De onderwerpen uit de inzetbrieven van de ondernemingsraad (OR),…

Sweco: Van alles wat

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen, resultaten, tips over het omgaan met werkstress en de voorbereiding op…

Word gratis lid