De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

IBM: resultaat enquête en overleg bonden met OR

20 oktober 2023

In september hebben we de leden uitgenodigd om hun stem te laten horen door middel van een korte enquête opgezet door De Unie en de andere vakorganisaties. Dit naar aanleiding van de aanhoudende weigering van de directie van IBM om met de bonden in gesprek te gaan over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers, ondanks de toenemende onvrede hierover onder medewerkers en de OR. Ondanks de aanhoudende prijsstijgingen geeft IBM aan op geen enkele wijze iets te willen doen aan inflatiecorrectie, waardoor een groot deel van de medewerkers hun koopkracht ziet dalen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Jullie stem en het overleg met de OR

Ruim een derde van de werknemers van IBM heeft gehoor gegeven aan onze oproep en zijn of haar mening gedeeld in de enquête. Van hen gaf 60% aan deel te willen nemen aan een virtuele vakbondsmeeting om vervolgstappen te bespreken. Ook gaf 57% aan bereid te zijn over te gaan tot ludieke acties zonder klantenimpact. De helft van de respondenten was bereid over te gaan tot stiptheidsacties, maar tot acties met klantenimpact of werkonderbrekingen was in dit stadium slechts een (grote) minderheid van respondenten bereid.

Afgelopen week zijn deze resultaten en het sentiment binnen IBM besproken tijdens de najaarsconferentie van de ondernemingsraad, waarbij de gezamenlijke bonden te gast waren. Hier is uitgebreid stilgestaan bij de toenemende onvrede en mogelijke vervolgstappen. Medewerkers noemden het stuitend dat IBM onder het mom van inflatie haar tarieven wel aanzienlijk heeft verhoogd maar de compensatie van de werknemers niet meegroeit. Desgevraagd werd door de bonden aangegeven dat het ongenoegen over de houding van de directie van IBM niet alleen aanhoudt maar groeit en dat medewerkers bereid zijn de strijd aan te gaan voor billijke arbeidsvoorwaarden.

Wat nu?

De ondernemingsraad van IBM heeft aangegeven het belangrijk te vinden met de vakorganisaties te blijven samenwerken om IBM te bewegen the right thing te doen en tegelijkertijd haar onafhankelijke rol te blijven waarborgen. De volgende stappen in dit proces zijn het opzetten van een werkgroep OR/vakbonden met het oog op het komende traject en het organiseren van een gezamenlijke online bijeenkomst. Wij houden er rekening mee dat dit geen kort proces zal zijn, en een lange adem zal vergen van betrokkenen. Uiteraard houden wij de leden op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, Huug Brinkers via Huug.Brinkers@unie.nl of met Peter Werger via Peter.werger@unie.nl

Gerelateerde berichten

IBM: Bijeenkomst

Eind oktober hebben de leden kunnen lezen over de resultaten van de enquête die de gezamenlijke bonden hebben gehouden onder…

Word gratis lid