De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Uitslag stemming cao

20 maart 2023

De stemming bij De Unie is afgerond. Veel leden hebben hun stem uitgebracht. Hartelijk dank daarvoor. De uitslag geeft een duidelijk beeld. De meerderheid van de leden (circa 2/3de van de stemmers) heeft zich positief uitgesproken. De Unie zal UWV informeren over deze uitslag. In deze uitslag zal ik UWV vragen er rekening mee te houden dat hiermee niet automatisch een cao tot stand komt waarvoor een breed draagvlak in de organisatie is. Daarvoor zijn de tegenstemmers te talrijk en te negatief. De Unie vraagt een gesprek aan met UWV zodat wij de kritiek van onze leden kunnen delen met UWV. We staan ervoor open als UWV de kritiek al ter harte wil nemen en nog een stap wil zetten om voor deze cao een groter draagvlak te creëren.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Toelichting leden

De mening van de minderheid onder onze stemmers is zeer uitgesproken negatief. Punten van kritiek zijn:

  • De 2,5% salarisverhoging die UWV in december 2023 toezegt is te laat in het jaar.
  • De looptijd van de cao (16 maanden) is te lang in deze onzekere tijd.
  • Het onderhandelaarsresultaat houdt onvoldoende rekening met de medewerkers die gezien hun inkomenspositie en/of persoonlijke omstandigheden in financiële problemen dreigen te geraken.
  • Algemene onvrede met UWV. Aangevoerd wordt dat UWV nog nooit de inflatie heeft gecorrigeerd.

De voorstemmers hebben doorgaans een andere visie. Zij geven in meerderheid aan dat het een goed resultaat is. Ook zie ik vaak de reactie dat men opgelucht is dat er een einde komt aan de onzekerheid.

Vragen over het proces

Meerdere leden hebben ons gevraagd hoe wij dit resultaat konden voorleggen, omdat het niet genoeg in de buurt kwam van onze eisen. Wij zijn een vereniging, die handelen namens onze leden. De eisen die wij stellen in de voorstellenbrief worden zelden volledig ingewilligd bij de totstandkoming van een cao. Gedurende het proces halen we de mening van onze leden op en checken wij waar ons mandaat ligt. Na het sturen van onze ultimatieve brief kwam UWV met dit bod een stap in onze richting. Wij hebben als vakorganisaties besloten om onze leden te laten bepalen of deze stap ver genoeg was. Als de leden dit bod hadden afgewezen, dan was het actietraject doorgelopen zoals we dat gepland hadden. Wij blijven een democratische vereniging waarbij de meerderheid van de stemmen de uitslag bepaalt. Zoals aangegeven betekent dit niet dat het kritische geluid verloren gaat, dit nemen wij mee in het vervolgproces en verdient absoluut de aandacht.

Komt nu een cao tot stand?

De uitslag bij de andere vakorganisatie is ook verdeeld. Maandag 20 maart hebben vakorganisaties overleg gehad om te bespreken hoe het overleg met UWV verder moet. Wij zien dat veel medewerkers erg ontevreden zijn, zowel met UWV als met het onderhandelaarsresultaat dat door vakorganisaties is afgesloten. Bij De Unie is de stemming met een positieve uitslag afgerond. Dit is niet bij alle andere vakorganisaties het geval. De Unie zal de collega-vakorganisaties steunen indien zij willen proberen de cao te verbeteren.

Hoe verder

Vakorganisaties hebben het afgelopen jaar geconstateerd dat er veel moet worden verbeterd in de arbeidsverhoudingen bij UWV.

  • Bij De Unie komen veel klachten binnen dat medewerkers werkzaamheden moeten uitvoeren die niet in hun functiebeschrijving zijn opgenomen, en die dus ook geen onderdeel uitmaken van de functiebeschrijving.
  • We krijgen ook klachten over bepaalde functies die volgens de functiehouders in te lage groepen zijn geplaatst. De functies zijn verzwaard in taken maar niet zwaarder beoordeeld, of er zijn gelijkwaardige functies bij andere UWV onderdelen die wel in een hogere groep zijn ingedeeld.
  • Ook ontvangen wij klachten dat medewerkers zich onder druk gezet voelen om op kantoor te komen werken, terwijl dit voor de werkzaamheden niet nodig zou zijn.
  • Leden sturen ons voorbeelden van geldverspilling door UWV. Geld dat volgens de melders beter in de waardering van medewerkers kan worden gestoken.
  • In sommige divisies is de werkdruk erg hoog.
  • Et cetera

Met UWV hebben we nog steeds de afspraak staan om de positie van uitzendkrachten te verbeteren (met name sneller een vast dienstverband). Maar ook om de beoordelingsgesprekken beter te laten verlopen. Er is dus veel werk te doen bij UWV om bij te dragen aan betere arbeidsverhoudingen. De komende weken zullen de kaderleden van De Unie een speerpunt kiezen waar wij ons de komende maanden op gaan focussen.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met de belangenbehartiger Inge de Vries op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid