De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

MN: Inzet cao 2024

17 oktober 2023

Maandag 16 oktober zijn we met MN in gesprek gegaan over onze inzet om te komen tot een nieuwe cao voor het jaar 2024.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De inzet van De Unie is tot stand gekomen nadat we een uitvraag hebben gedaan onder de leden. Vervolgens is de inzetbrief in samenwerking met onze kaderleden bij MN tot stand gekomen. De wens van onze leden was vooral gericht op koopkrachtverbetering.

Daarom ligt het accent in onze voorstellenbrief op koopkrachtverbetering. De loonvraag wordt daarbij als uitgangspunt gehanteerd. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat er meerdere manieren zijn om je koopkracht te verbeteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opzoeken van fiscale ruimte in de onkostenvergoedingen. Hierover hebben we een eerste gedachtewisseling gevoerd met de werkgever. Maar zoals gezegd is het speerpunt gericht op meer loon, waardoor je ook meer pensioen gaat opbouwen.

Vooralsnog hebben we bij de werkgever een stevige loonvraag weggelegd van 10,3% structurele loonsverhoging. Hierbij hebben we rekening gehouden met wat de werkgever in 2022 en in 2023 structureel heeft verhoogd. Daarnaast zijn we uitgegaan van de inflatie in 2022 en de verwachte inflatie in 2023 en 2024.

De Unie realiseert zich dat de middeninkomens vorig jaar zijn achtergebleven en wil dat graag corrigeren. De lagere inkomens zijn namelijk ook door overheidsmaatregelen gesteund in hun koopkracht. Juist de middeninkomens (zelfs tot 2x modaal) blijven achter. Daarom pleit De Unie nu voor procenten in plaats van centen. Dus een procentuele structurele loonsverhoging, in plaats van het accent op een nominale verhoging en of een eenmalige uitkering.

Donderdag 26 oktober praten we verder. We hebben de werkgever gevraagd om met een goed en passend voorstel te komen. Klik hier om de inzetbrief van De Unie te lezen.

Namens de cao-kaderleden bij MN, Mireille Beelen en Pieter Verheggen
en onze belangenbehartiger bij MN.  Joop Voesten

Gerelateerde berichten

MN: Uitslag stemming cao 2024

Tot en met donderdag 11 januari kon er gestemd worden over het eindbod dat MN op tafel heeft gelegd. De…

MN: Eindbod cao verhoogd

De werkgever heeft het eindbod verhoogd met een half procent op het structurele loon. Dat vraagt om een verklaring die…

MN: Cao voortgang

Wij nodigen je uit voor een online ledenbijeenkomst op woensdag 13 december om 15:00 uur. Ook stellen we jouw fysieke aanwezigheid…

Word gratis lid