De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

AkzoNobel: Laatste nieuws cao

19 januari 2024

Onderstaand de tekst van de mail die naar de directie van AkzoNobel is verstuurd. De inhoud spreekt voor zich. We gaan ervan uit dat de directie dit signaal serieus neemt.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

“Geachte heer Starrenburg, beste Kees-Jan,

Op 22 en 30 november 2023, 18 en 21 december 2023 en 15 januari 2024 onderhandelden AkzoNobel enerzijds en FNV Procesindustrie, CNV Vakmensen en De Unie anderzijds over de nieuwe cao’s vanaf 1 januari 2024. De huidige cao’s zijn inmiddels geëxpireerd. Een belangrijk onderdeel daarbij is het loon.

We moeten helaas vaststellen dat we op dit onderwerp tijdens de laatste sessies niet nader tot elkaar gekomen zijn en dat op 15 januari 2024 slechts een herhaling van zetten plaatsvond. Wij vinden de gang van zaken erg teleurstellend. Wij zijn al twee maanden aan het onderhandelen, maar er is nog geen enkel zicht op een resultaat wat voor onze leden aanvaardbaar is.

Het verschil tussen wat u biedt en wat wij vragen blijft daarmee onverminderd groot. Wij hebben u op 15 januari 2024 aangegeven dat wij bereid zijn om tot een akkoord te komen bij een verhoging van de lonen en schaalsalarissen van 10% voor beide cao’s, conform de opdracht van onze achterban. Deze looneis is voor onze leden echt de ondergrens. Verrekeningen met andere elementen uit uw voorstellen maken daar nadrukkelijk geen onderdeel van uit.

Onze achterban geeft aan niet langer akkoord te willen gaan met uw afwachtende houding. Van veel leden krijgen wij berichten door dat zij vinden dat u de totstandkoming van de cao’s aan het traineren bent.

Op 30 januari 2024 staat een vervolgoverleg gepland. Wanneer u dan niet ingaat op de looneis zoals hierboven geformuleerd, dan zullen we moeten concluderen dat verder onderhandelen verder geen zin heeft en dat wij uitonderhandeld zijn. U kunt ons en onze leden niet langer aan het lijntje houden. We zullen vervolgens onze achterban informeren over de uitkomst van de onderhandelingen en hen raadplegen over vervolgstappen, waarbij u onder andere moet denken aan het versturen van een ultimatum en het voeren van acties. Stakingen voor onbepaalde tijd kunnen daar voor FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen onderdeel van uitmaken. In een ultimatum zullen we terugvallen op de eisen uit onze voorstellenbrieven.

We zien uit naar een constructief overleg. Met vragen of voor overleg bereikt u ons in de tussentijd op onderstaande nummers.”

Contact

Heb je een vraag of opmerking over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Jan Admiraal via jan.admiraal@unie.nl en/of telefonisch via 06-5252 2048. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Word gratis lid