De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

OCI: cao 2024 – de ideeën van de werkgever, stand na Ronde III

19 februari 2024

Vrijdag 2 februari 2024 is de stand van zaken na 3 overlegrondes aan onze leden gestuurd. De laatste was op 31 januari.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

In die circulaire van 2 februari 2024 zat een link naar de ideeën van de werkgever voor de cao 2024.

De Unie heeft aangegeven dat de reacties van onze leden voor ons van belang zijn en onze leden werden uitgenodigd De Unie te laten weten wat men van de ideeën van de OCI vind.

Herinnering

Inmiddels hebben meerdere leden gereageerd. Hun reacties zijn geïnventariseerd en gedeeld met onze kaderleden. Graag ontvangen wij nog meer reacties van onze leden: wat vinden zij van de ideeën van OCI vind of van de gang van zaken in het algemeen?

 Die reacties zijn voor ons van groot belang. Laat het onze belangenbehartiger John Kapteijn weten via john.kapteijn@unie.nl of zorg dat onze kaderleden op de hoogte zijn. De inbreng van onze leden bepaalt uiteindelijk het standpunt van De Unie en geeft een beeld van hoe de medewerkers bij OCI er tegenaan kijken.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid