De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Maersk: Start DigiC traject

24 maart 2023

Zoals bekend zijn De Unie en Maersk in gesprek over een nieuwe moderne cao. Om te komen tot deze nieuwe cao wordt het zogenaamde DigiC proces doorlopen. DigiC is een eigentijdse manier om tot een passende en gedragen cao te komen. De Unie werkt al een aantal jaar, aan steeds meer cao-tafels, met dit model. Voor meer informatie zie: www.digic.nl

Panelgesprekken
Onderdeel van de DigiC methodiek vormen de panelgesprekken met werknemers. De panelgesprekken vinden plaats in de periode 17-26 april via Teams. Wil jij ook deelnemen aan een panelgesprek? Je ontvangt een uitnodiging via je werkgever waarmee je je rechtstreeks bij het onderzoeksbureau kunt opgeven. Je hoeft geen lid te zijn van een vakbond om mee te doen.

Raadpleging
De volgende stap in het DigiC proces betreft een online raadpleging onder álle werknemers. Deze vindt plaatst door middel van een survey, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Innervoice-MWM2. De panelgesprekken worden vertaald naar een vragenlijst die aan alle werknemers van Maersk wordt gestuurd. Deze vragenlijst ontvang je eind mei/begin juni.

Voor De Unie en Maersk zal de output van deze vragenlijst leidend zijn in de gesprekken over een nieuwe cao. We roepen je daarom op om deze vragenlijst in te vullen.

De vervolgstappen
Na de sluitingsdatum van de vragenlijst zal het onderzoeksbureau een voorlopige rapportage maken. Deze wordt vervolgens wederom in panelgesprekken met werknemers besproken waarna de definitieve rapportage wordt opgemaakt. Deze rapportage wordt vervolgens met iedereen gedeeld (werknemers, vakbonden, ondernemingsraad en Maersk).

Tijdens de gesprekken over de nieuwe cao zal De Unie met het rapport als uitganspunt afspraken maken over de cao met Maersk. Zodra er een onderhandelingsresultaat is bereikt over een nieuwe cao, dan zal dit resultaat worden voorgelegd aan álle werknemers middels een referendum, wederom door onderzoeksbureau InnerVoice. De Unie zal alleen een handtekening zetten onder de nieuwe cao als de uitslag van het referendum in meerderheid positief is.

Vragen?
Mocht je vragen hebben over dit proces dan kun je terecht bij Jan.admiraal@unie.nl.

Informatiesessie
De Unie organiseert op dinsdag 28 maart 14u-15u een informatiesessie waar je in de gelegenheid wordt gesteld om vragen te stellen over het DigiC proces. Je bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Wil je je registreren voor deze informatiesessie voor leden en niet-leden dan kun je je opgeven via het formulier achter deze link. In de bevestiging ontvang je direct de link naar de teamssessie voor dinsdag 28 maart.

Klik hier voor de meest gestelde vragen.

Gerelateerde berichten

Maersk Line: eindbod

For English, click here Eerder deze maand informeerden we de leden over de gesprekken tussen Maersk en De Unie met…

Maersk Line: final offer

Earlier this month we informed our members about the talks between Maersk and De Unie with a view to a…

Word gratis lid