De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Uitslag enquête van De Unie bij ING

23 januari 2023

De Unie heeft een enquête uitgezet omdat wij beter wilden begrijpen wat de mening van onze achterban is. De uitslag van de enquête geeft hiervoor goed inzicht.

71% van de enquêtes is ingevuld door leden van De Unie. De antwoorden van medewerkers die niet lid zijn van De Unie wijken niet significant af.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

Actie voeren?

Op de vraag: Ben je bereid om actie te voeren?, is door 82% van de respondenten positief geantwoord waarbij de grootste groep aangaf dat het moet gaan om een collectieve actie. 3% van de respondenten is niet bereid om actie te voeren en 15% weet het nog niet.

In de enquête is ook uitgevraagd welke acties aanspreken. Hierop wordt gedifferentieerd gereageerd. Zowel het staken, omgekeerd staken als stiptheidsacties worden door meer dan 50% van de respondenten aangekruist. Maar ook activiteiten om het cao-geschil meer zichtbaar te maken zijn volgens veel respondenten nog steeds nodig.

De vraag: Denk je dat directe collega’s mee zullen doen?, is divers beantwoord. De bereidheid van collega’s is belangrijk omdat veel mensen hebben aangegeven dat ze de collectiviteit belangrijk vinden. Bovendien proberen we het cao-overleg breed bekendheid te geven zodat ook je collega’s die niet lid zijn van een vakorganisatie weten waarom er acties worden gevoerd. Het antwoord op deze vraag was:

  • De meeste collega’s zullen meedoen met acties 32%
  • Fifty-fifty 26%
  • Nee, de meeste collega’s zullen niet meedoen 11%
  • Weet niet 20%

De vraag wat we kunnen doen om de actiebereidheid van collega’s te verhogen wordt erg divers beantwoord: meer Engelstalig, meer uitleg, maak duidelijk plan. Dit zijn goede adviezen. Maar ook de andere kant werd belicht: bij een bank wordt niet gestaakt, mensen zijn bang hun baan te verliezen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

Structurele salarisverhoging

We hebben al enkele maanden overleg met ING zonder daadwerkelijk tot cao-onderhandelingen te komen. De reden hiervoor is dat ING met zijn salarisvoorstel echt te laag inzet. De onderhandelingsdelegatie van De Unie houdt natuurlijk ook rekening met andere financiële arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de individuele salarisverhoging per 1 april 2023, de CMU-uitkering, thuiswerkvergoeding en promotieverhoging. Maar de structurele salarisverhoging is voor alle medewerkers van belang en het duurste onderwerp in de onderhandelingen. En juist op dit onderwerp heeft ING onrealistisch lage ideeën. In de enquête is de vraag gesteld bij welk openingsbod van ING, De Unie de onderhandelingen zou moeten aangaan? Het antwoord hierop is als volgt:

  • Als ING 5% biedt 18%
  • Als ING 6% biedt 39%
  • Direct zonder voorwaarden vooraf 18%
  • Bij een ander percentage 27%

Bij de antwoord optie ander percentage werd door het overgrote deel van de respondenten een percentage hoger dan zes genoemd. Dit geeft een duidelijk beeld van de verwachtingen van de achterban.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

Gerelateerde berichten

ING: Verslag Periodiek overleg

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met ING. Wij informeren je over het periodiek overleg van 19 oktober 2023. Vooraf…

ING: Pensioennieuws III

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. De pensioenregeling moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving….

Word gratis lid