De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Pensioennieuws III

04 oktober 2023

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. De pensioenregeling moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving. We hebben in 2022 al een grote stap gezet met de pensioenregeling 2023. Maar dit is een tijdelijke regeling die nog op verschillende punten moet worden aangepast. De Unie betrekt de leden nauw bij deze besluitvorming. Niet iedereen is goed thuis in pensioenen. Om iedereen de kans te bieden straks een weloverwogen stem uit te brengen wil ik daarom periodiek wat achtergrondinformatie geven. Begin juli en begin september 2023 heb je informatieve ledenberichten over pensioen ontvangen. Dit derde informatieve ledenbericht gaat over de contractkeuze. Kiezen we voor de solidaire of voor de flexibele premieregeling?

Word gratis lid!

Toelichting contractkeuze

Het pensioen is jarenlang opgebouwd in een uitkeringsregeling. Daarmee ben je bekend. In de uitkeringsregeling zegt het pensioenfonds de opbouw van je pensioenuitkering toe wat je gedurende je carrière bij het bedrijf hebt opgebouwd. Dit moet nu anders. De nieuwe wetgeving, de WTP schrijft voor dat een pensioenfonds alleen nog een premieregeling mag aanbieden.

Uitleg premieregeling

De premieregeling werkt anders dan de uitkeringsregeling. Je spaart een bedrag bij elkaar, van dat bedrag koop je voor je met pensioen gaat een pensioenuitkering in. Je weet de hoogte van je pensioenuitkering pas definitief als je met pensioen gaat. De WTP kent verschillende instrumenten die cao-partijen aan de regeling kunnen toevoegen. Deze instrumenten hebben het doel om risico’s te spreiden en te verdelen.

Twee premieregelingen

In de WTP zijn twee verschillende premieregelingen uitgewerkt, daar moeten we uit kiezen. Deze premieregelingen worden aangeduid als de Flexibele premieregeling en de Solidaire premieregeling.

Het verschil tussen beide regelingen is echter beperkt, en zeker door de keuzemogelijkheden die de wet binnen deze twee hoofdvarianten biedt, kan dat verschil nog kleiner gemaakt worden

Beide premieregelingen hebben sterke kanten, bij het ontwerpen van een nieuwe pensioenregeling moeten veel beslissingen genomen worden; Wat is het gewenste niveau? Welke risico’s wil je nemen en zijn die individueel of collectief? Willen medewerkers zelf bepaalde keuzes maken?

Verschillen tussen de beide premieregelingen

Bij beide premieregelingen kun je instrumenten inzetten om risico’s te beperken, of om het rendement te verhogen. Uiteindelijk lijken de beide regelingen op elkaar. Maar er zijn verschillen. De verschillen zitten vooral in individuele keuzemogelijkheden en de instrumenten voor risicodeling. Dat zullen we hieronder verder toelichten.

Verschil keuzemogelijkheden

Bij de solidaire premieregeling besluit het pensioenfonds over de belegging van het vermogen dat het pensioenfonds voor jou beheert. Dat is nu ook het geval, er verandert in dit opzicht dus niets.

In de flexibele premieregeling moet het pensioenfonds je meer keuzemogelijkheden geven. Je kunt kiezen voor de standaard die het pensioenfonds aanbiedt. Maar je krijgt ook de ruimte om iets voorzichtiger te zijn met je beleggingen of om juist iets meer risico’s te nemen.
Een tweede keuzemogelijkheid is het type uitkering. Bij de flexibele premieregeling kun je kiezen tussen een vaste (meer zekere) uitkering of een variabele (minder zekere) uitkering, maar met een verwacht hoger niveau. De solidaire premieregeling kent alleen de variabele premieregeling.

Verschil risicodeling

In een pensioenregeling onderscheid je twee fasen: de opbouwfase (je werkt en bouwt daardoor pensioen op) en de uitkeringsfase (je ontvangt maandelijks een pensioenuitkering).

In de flexibele premieregeling kan je in de uitkeringsfase instrumenten toevoegen waarmee je bepaalde risico’s samen met de andere deelnemers draagt. In de solidaire premieregeling heb je zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase verplichte instrumenten om de risico’s te delen.

Standpunt van De Unie

De Unie heeft geen principiële voorkeur voor een van beide premieregelingen.  We willen een regeling afspreken die past bij de medewerkers van Rabobank. En die een zo goed mogelijk rendement oplevert in een juiste verhouding met de risico’s die horen bij beleggen.

Word gratis lid!

 

Whatsapp-groep

Natuurlijk houden wij je op de hoogte via onze website, nieuwsbrieven en sociale mediakanalen. Maar wij willen je nog sneller informeren over alles wat De Unie doet bij de Rabobank. Daarom vanaf nu ook via whatsapp. Hiervoor is een speciale “De Unie voor Rabobank” whatsappgroep in het leven geroepen.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid