De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: binnenkort rapport cao enquête

29 september 2023

In ons vorig bericht hebben we onze leden geïnformeerd over de cao-enquête. In dit berichte geven we verdere infoover het vervolg van het cao-traject. Daarnaast ook een korte update over de pensioengesprekken naar aanleiding van de WTP (Wet Toekomst Pensioenen).

Cao
De enquête is opnieuw door heel veel medewerkers ingevuld (57,2%). Dat is mooi, omdat de uitkomst daarmee zeer reprsentatief is. De uitkomst van de enquête zal door het onderzoeksbureau worden vastgelegd in een rapport. Dit rapport zal op 3 oktober worden gepresenteerd en op 4 oktober via Achmeanet met alle medewerkers worden gedeeld. Op basis van dit rapport zal De Unie een voorstellenbrief opstellen. Deze voorstellenbrief zullen we uiteraard met je delen.

Vanaf 18 oktober starten dan de onderhandelingen. Over de voortgang hiervan houden we je uiteraard op de  hoogte.

Pensioen
Al geruime tijd zijn Achmea en de vakbonden met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Vanwege de nieuwe wetgeving (WTP) zal ook de pensioenregeling bij Achmea uiterlijk 2027 aangepast moeten zijn. Daarvoor moeten we een aantal zaken besluiten. Voor welke regeling (solidair of flexibel) kiezen we? Wat doen we met de al opgebouwde rechten (het zogenaamde invaren) en hoe gaan we het afschaffen van de doorsneepremiesystematiek compenseren? En dan hebben we het nog niet gehad over de hoogte van de premie zelf. Kortom, er zullen een aantal belangrijke besluiten moeten worden genomen.

Gezien de verschillende tijdslijnen van het cao traject en de pensioenbesprekingen worden beide onderwerpen los van elkaar besproken. Ons uitgangspunt is echter wel dat pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde is. De huidige pensioenregeling bij Achmea is een goede regeling. En wat ons betreft blijft dat na de invoering van de WTP ook zo.

Maand van de vakbond
In november kunnen medewerkers bij Achmea die nog geen lid zijn van De Unie, gratis lid worden. Dit komt voort uit een cao-afspraak.

Dus ben je nog geen lid, maar wel geïnteresseerd in een lidmaatschap van De Unie, dan is dit het moment om je bij ons aan te sluiten. Naast de informatie over de cao, kan je ook rekenen op individuele hulp en gebruik maken van diverse ledenvoordelen. Meer informatie is te vinden op unie.nl/achmea. Hoe meer leden we hebben, hoe groter onze invloed.

Gerelateerde berichten

Achmea: Update 4 december 2023

Op dinsdag 4 december 2023 hebben we met Achmea lang en intensief verder gesproken over de nieuwe cao. Er zijn…

Achmea: Stand van zaken nieuwe cao

Afgelopen week zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao gestart. Inmiddels zijn er twee besprekingen geweest. In deze besprekingen hebben…

Word gratis lid