De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering: Update

20 oktober 2023

Met dit bericht informeren wij je over pensioen, RVU, inflightoverleg en de cao-onderhandelingen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Pensioen

Voor de zomer van 2023 hebben werkgevers- en werknemersorganisaties in de horeca en contractcatering een belangrijke stap gezet door een voorlopig akkoord te bereiken over een nieuwe pensioenregeling. In september hebben de leden en besturen van CNV Vakmensen, De Unie, FNV Horeca, FNV Catering, Koninklijke Horeca Nederland en Veneca ingestemd met deze vernieuwing. Deze nieuwe regeling moet vanaf 1 januari 2025 in werking treden en vervangt de huidige pensioenregeling.

In de vernieuwing is gekozen voor het solidaire pensioencontract, een persoonlijker pensioen met behoud van zaken die samen worden gedragen. Dit is van groot belang voor werknemers in de horeca en contractcatering én ook voor diegenen die al met pensioen zijn. Hieronder valt het beschermen van pensioenuitkeringen voor gepensioneerden, vrijstelling van premiebetaling bij volledige arbeidsongeschiktheid en gezamenlijk beleggen. Nieuw is dat er voor iedere werknemer dekking voor het nabestaandenpensioen komt. De pensioenpremie blijft laag en werkgevers worden maximaal ontzorgd dankzij de loonaangifteketen.

De nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd volgens de regels van de nieuwe Pensioenwet. Het streven is om alles wat onder de huidige pensioenregeling is opgebouwd over te brengen naar deze nieuwe regeling, wat in het belang is van iedereen. De komende weken worden afspraken over de nieuwe regeling verder verfijnd, zowel tussen de betrokken sociale partners als met Pensioenfonds Horeca & Catering. Hierbij wordt ook gekeken naar compensatie als de overgang naar het nieuwe wettelijke systeem voor het te verwachten pensioen negatief uit zou vallen. Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn blij met de ontvangen steun, kijken uit naar het afronden van de afspraken én de invoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2025.

RVU

Sinds de start van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in april 2021 hebben er 437 medewerkers een aanvraag gedaan voor de RVU. Na een check op de voorwaarden en benodigde documenten zijn  er tot en met september 2023 205 aanvragen voor de RVU goedgekeurd. Er is nog één aanvraag die alleen nog wacht op getekende werkgeversverklaring ten behoeve van definitieve toekenning. Op deze website vind je meer informatie over de RVU.

Inflightoverleg

Dinsdag 31 oktober a.s. hebben vakorganisaties weer een inflightoverleg staan met Veneca en HR-directeuren Dionne Vorst van KCS en Carmen Rodriguez van Gate Gourmet.

Cao-onderhandelingen

Op 1 april 2024 loopt de huidige cao af en dan willen we een nieuwe cao aan onze leden kunnen presenteren. De data voor de onderhandelingen zijn er reeds voor gepland. We verkennen nu al informeel de mogelijke onderwerpen en beginnen formeel met de onderhandelingen op 16 januari 2024. Ik ga er vanuit dat we bij het cateringcongres op 15 april 2024 over het resultaat kunnen spreken.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben, neem dan contact op met onze belangenbehartiger Emanuel Geurts via 06-52522074 of via  emanuel.geurts@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Contractcatering: we zijn eruit!

Met dit bericht informeert de belangenbehartiger Emanuel Geurts je dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt voor de cao contractcatering, hospitality en…

Word gratis lid