De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering: Van alles wat december 2022

19 december 2022

In dit bericht informeer ik je over van alles en nog wat, te weten de cao, pensioen, RVU, generatiepact en verlofsparen.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Cao

Na lang wachten is de nieuwe cao er eindelijk. De cao regelt de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de contractcatering, hospitality en inflight. De cao-teksten zijn aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om algemeen verbindend te laten verklaren.

 

Pensioen

De 2e Kamer heeft net de bespreking achter de rug over de nieuwe pensioenwet van het Kabinet. Er waren enkele honderden vragen en antwoorden rondom het wetsvoorstel. Nu is het aan de politieke partijen om hun stem erover uit te brengen. Je kunt dit en andere pensioenzaken terugvinden op de website van werkgevers, overheid en vakorganisaties.

Specifiek voor werknemers in de contractcatering is een pensioenbericht vanuit het pensioenfonds Horeca & Catering. Vanaf 1 januari 2023 bouw je minder pensioen op. De opbouw wordt 1,47% per jaar, waar dit de afgelopen jaren 1,51% bedroeg. Voor al de opgebouwde pensioenen en uitkeringen wijzigt er niets. Meer hierover lees je hier.

RVU

Sinds de start van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in april 2021 hebben er 331 medewerkers een aanvraag gedaan voor de RVU. Na een check op de voorwaarden en benodigde documenten zijn  er tot en met oktober 2022 157 aanvragen voor de RVU goedgekeurd.

Uit de maandelijkse rapportages blijkt dat het aantal aanvragen fors terugloopt. Onduidelijk is waardoor dit komt. Een reden kan zijn dat werknemers niet warm lopen voor de RVU. Cao-partijen hebben toegezegd extra aandacht aan de regeling te geven in hun communicatie. Bij deze. Op deze website kan je alles te weten komen over de RVU.

Generatiepact

Eén van de afspraken in de nieuwe cao is een generatiepactregeling, ook wel bekend als 80-90-100-regeling. Daar bleek toch veel meer voor te moeten worden uitgezocht en afgestemd dan we vooraf hadden gedacht. De regeling is bedoeld voor medewerkers in het B-deel Hospitality en de Infligth. Werkgevers en werknemers maken de generatieregeling samen mogelijk door er verlof en geld in te stoppen. Cao-partijen zijn bezig met de laatste juridische zaken rondom de regeling. We verwachten dat de regeling op 1 april 2023 kan starten en dan gelijk loopt met de cao-looptijd tot 1 april 2024.

Verlofsparen

In de cao is een protocolafspraak gemaakt over de verkenning van de mogelijkheden voor het opzetten van een verlofspaarregeling. Cao-partijen hebben dit onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de enige mogelijkheid tot nu toe is dat er verlof gespaard wordt bij het eigen bedrijf.

Contact

Als je wilt reageren op dit bericht of contact wil hebben, dan kan je de belangenbehartiger Emanuel Geurts bereiken via 06-5252 2074 of via  emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met de collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Contractcatering: hospitality en inflight

In dit bericht aandacht voor stichtingen, werkstress, RVU, inflight, cao-onderhandelingen en de jaarlijkse gesprekken en het cateringcongres. Kortom, van alles…

Contractcatering: Update

Met dit bericht informeren wij je over pensioen, RVU, inflightoverleg en de cao-onderhandelingen.   Pensioen Voor de zomer van 2023…

Word gratis lid