De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon Group en AAM: Update

28 februari 2024

Met deze nieuwsbrief informeren we over het overleg tussen HR AEN, De Unie en de andere vakorganisaties en de landelijke stand van zaken met betrekking tot arbeidsomstandigheden.

 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Overleg

Op maandag 26 februari 2024 is er een overleg geweest tussen HR AEN en de vakorganisaties. Als eerste hebben we het gehad over de toekomst van de cao. Op dit moment heeft het management van Aegon een lichte voorkeur om met de OR een arbeidsvoorwaardenpakket af te sluiten. Aegon heeft nog enkele weken beraad nodig om tot een definitief besluit te komen. Wordt dus nog vervolgd.

De HR heeft ons bijgepraat over een aantal lopende zaken zoals de reorganisaties bij de afdelingen Corporate Communication en bij Legal. De adviesaanvragen hierover zijn ingediend bij de OR en het sociaal plan is van toepassing. Als het gaat om de verhuizing naar Schiphol is de HR samen met de medezeggenschap en een extern bureau, bezig om nieuw mobiliteitsbeleid te ontwikkelen. Je krijgt er als medewerker later in het proces nog een enquête over. Het mobiliteitsbeleid is onderdeel van het personeelshandboek en niet van de cao. Het huidige sociaal plan is onderliggend actief bij de verhuizing, mocht dit aan de orde zijn. Het is namelijk als cao aangemeld en door het niet op te zeggen, wordt dit automatisch met een jaar verlengd tot 1 juli 2025. De bezwaarcommissie van het sociaal plan moet na de overgang van Aegon NL naar a.s.r. wel opnieuw worden bemenst. Namens de vakorganisaties neemt Emanuel Geurts daar zitting in.

Aangezien het toezicht op Aegon van de DNB naar de toezichthouder van Bermuda is gegaan, betekent dit dat er ook een aantal rollen op het eiland aanwezig moeten zijn als aanspreekpunt daar. Nu zijn er twee medewerkers en het wordt in de jaren tot en met 2027 op vrijwillige basis uitgebreid met medewerkers die permanent of gedeeltelijk/tijdelijk beschikbaar moeten zijn voor het toezicht. We hebben nog een aantal afspraken uit de lopende cao tot en met 30 juni 2024 in te vullen. Eén daarvan is een studie naar een nieuwe pensioenregeling aangezien die op 31 december 2024 afloopt. HR heeft al wat voorbereidend werk gedaan met het pensioenadviesbureau Montae en stuurt dit ons toe. In een volgend overleg kunnen we hier dan verder over spreken. Een andere afspraak is, dat er nog een maand van de vakbond wordt georganiseerd in het eerste half jaar van 2024. We hebben hier de maand mei voor genomen maar daar later meer over. We hebben nog geen nieuwe overlegdatum met elkaar geprikt maar die volgt nog. Uiteraard informeren wij onze leden hierover.

Arbo

De Unie is onderdeel van de vakcentrale VCP. De VCP overlegt in de polder met andere vakcentrales, werkgeversverenigingen en kabinet in bijvoorbeeld de SER en de Stichting van de Arbeid om zaken op de beleidsagenda te zetten. Eén van de onderwerpen waar de VCP haar bijdrage aan levert, zijn de arbeidsomstandigheden. Misschien denk je als kenniswerker dan als eerste aan fysieke arbeid maar er zijn een aantal trends, conclusies en aanbevelingen die ook voor jou en Aegon relevant zijn. In Nederland hebben namelijk 1,3 miljoen werkenden last van burn-out-klachten en langdurig verzuim. Meer dan 30% van de werknemers valt uit door stress waarbij psychische klachten de grootste veroorzakers zijn. De SER constateert in haar Arbovisie 2040 dat deze vaak samenhangen met welbevinden, baanzekerheid, de sfeer op de werkvloer, werkdruk en druk door de combinatie van werk- en zorgtaken. De VCP roept in haar persbericht werkgevers op om meer aandacht te hebben voor arbobeleid. Hier ligt ook een taak weggelegd voor de medezeggenschap bij Aegon. In mijn nieuwsbrief van november 2023 lees je wat tips waarmee je hier zelf aan de slag kunt gaan.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl en/of telefonisch bereiken via 06-52522074. Heb je een andere vraag of behoefte aan persoonlijk advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851963.

Gerelateerde berichten

Knab verkocht aan BAWAG

Van a.s.r. kreeg De Unie het bericht dat het net overgenomen Knab van Aegon nu overgaat naar een Oostenrijkse bank BAWAG….

Aegon: Een update

In dit bericht is er aandacht voor het eerste gesprek tussen HR AEN en de vakorganisaties en voor de landelijke…

Word gratis lid