De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao Banken: Pensioenoverleg

09 januari 2024

De Cao Banken kent een zogenaamde minimum pensioenregeling. In de cao is vastgelegd waar de pensioenregeling ten minste aan moet voldoen. De ondernemingsraad van de organisatie onderhandelt met de werkgever over de pensioenregeling. Boven de minimum-regeling van de cao is nog veel ruimte en in de praktijk wordt hier ook gebruik van gemaakt.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Pensioentransitie Wtp

Sinds medio 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht. Uiterlijk op
1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de regels van de Wtp. Dit lijkt nog ver weg, maar onderdeel van deze transitie is dat uiterlijk
1 januari 2025 een transitieplan moet worden ingediend. Om alle bij de cao aangesloten banken en hun ondernemingsraden hiertoe in staat te stellen, moeten wij snel tot een aangepaste cao-tekst over de minimum pensioenregeling komen.

Rolverdeling

Cao-partijen stellen een minimum pensioenregeling vast. Vervolgens stellen de ondernemingsraad en de werkgever de nieuwe pensioenregeling en het transitieplan vast, waarbij zij tenminste moeten voldoen aan de minimum-pensioenregeling. Maar uiteraard moeten zij er ook voor zorgdragen dat de nieuwe pensioenregeling voor medewerkers niet slechter is dan de huidige pensioenregeling. Ondernemingsraden kunnen uiteraard een beroep doen op De Unie als zij ondersteuning willen hebben bij de onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling en het transitieplan.

Agenda

Afgesproken is om de cao-onderhandelingen niet af te wachten, maar om op korte termijn onderhandelingen uitsluitend over de minimum-pensioenregeling te hebben.

De planning is als volgt:

  • 13 februari 2024 eerste overleg
  • 27 februari 2024 vervolgoverleg

 

 

Voorstellenbrief De Unie

De eerste stap is nu om samen met de leden een voorstel te ontwikkelen, dat de basis is voor het overleg met de werkgever. Hier kun je het conceptvoorstel lezen. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om hun mening kenbaar te maken. Dit kan tot en met 22 januari 2024.

Tussentijdse wijziging cao

Partijen streven ernaar om in maart 2024 een onderhandelingsresultaat te hebben. Omdat dit een wijziging is van de cao inhoud, zal De Unie het resultaat van de onderhandelingen voorleggen aan de leden. En uiteraard houden wij de leden op de hoogte van de voortgang.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Wil je graag een actieve rol spelen bij deze onderhandelingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid