De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zorgverzekeraars: Pensioen Zorgverzekeraars

06 september 2023

De vakorganisaties en werkgevers zijn onderling én ook met pensioenfonds SBZ in gesprek over een nieuwe pensioenregeling. Donderdag 24 augustus 2023 hebben werkgevers en vakorganisaties met elkaar gesproken over de haalbaarheidstoets, compensatie en netto profijt, projectplanning, transitieplan en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hieronder lees je de toelichting over de haalbaarheidstoets en het transitieplan. 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Haalbaarheidstoets 2023

De haalbaarheidstoets is een toets die inzicht geeft of het toegezegde pensioen op een lange termijn waargemaakt kan worden. Daarbij wordt gekeken naar de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. Het verwachte pensioenresultaat is afgenomen ten opzichte van de haalbaarheidstoets van 2022. De belangrijkste oorzaak van de daling van het pensioenresultaat zijn de nieuwe economische omstandigheden. Het nieuwe economische wereldbeeld met de hoge inflatie zorgt voor een hogere indexatielast voor het pensioenfonds, waardoor in verwachting het pensioenresultaat daalt.

SBZ heeft als fonds een wettelijke verplichting om in gesprek te gaan met de sociale partners over de uitkomsten, financiële opzet en risicohouding van het fonds. Omdat Zorgverzekeraars Nederland de grootste sociale partners bij SBZ zijn, heeft het fonds dit recent met ons besproken. We hebben gezamenlijk geconcludeerd dat er geen directe actie nodig is omdat de huidige pensioenregeling een soort tussenregeling is en we nu werken aan een nieuwe pensioenregeling voor in 2025 of 2026.

Transitieplan

De Pensioenwet bepaalt dat werkgevers de keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de wijziging van de regeling en de wijze waarop wordt omgegaan met opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten vastlegt in een zogeheten transitieplan. Het transitieplan bevat de verantwoording waarom sprake is van een evenwichtige transitie. Verder wordt in het transitieplan aangegeven of deelnemers nadeel ondervinden van de afschaffing van de leeftijdsonafhankelijke opbouw. Als er sprake is van nadeel wordt in het transitieplan beschreven op welke wijze en in welke mate zij daarvoor worden gecompenseerd. Na iedere bijeenkomst kunnen we weer een hoofdstuk (aan)vullen en staat uiteindelijk alles erin beschreven wat we hebben behandeld.

De Pensioenwet stelt ook dat als er sprake is van een vereniging van pensioengerechtigden en/of een vereniging van gewezen deelnemers die een substantieel deel van de populatie vertegenwoordigen, dat deze verenigingen in de gelegenheid gesteld moeten worden om te worden gehoord of schriftelijk inbreng te kunnen geven op dit transitieplan. De Vereniging van gepensioneerden van Achmea hebben zich daarvoor gemeld bij SBZ. Een delegatie van werkgevers en vakorganisaties maakt een afspraak met ze om zo dit hoorrecht ook met hen in te vullen.

Vervolgafspraken

De sociale partners hebben in 2023 nog vier pensioenoverleggen gepland staan, te weten op dinsdag 12 september, dinsdag 10 oktober, dinsdag 7 november en maandag 4 december 2023.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben met de belangenbehartiger Emanuel Geurts , neem dan contact met hem op via emanuel.geurts@unie.nl of op 06-52522074.
Voor individueel advies kan je contact opnemen met de collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, of via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid