De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Technische Groothandel: Cao, stemmen over het eindbod van de Werkgevers Technische Groothandel (WTG)

11 januari 2024

Op 19 december 2023 hebben we voor een vijfde en laatste keer met de WTG onderhandeld over de nieuwe cao welke in dient te gaan op 1 oktober 2023. We hebben geen overeenstemming kunnen bereiken met de WTG en de onderhandelingen zijn helaas geëindigd met een eindbod van de werkgevers. Op 21 december hebben wij het eindbod schriftelijk ontvangen. De tekst van dit eindbod kun je hier lezen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,- 

Hoe kijkt De Unie aan tegen dit eindbod 2023/2025?

Om deze vraag te beantwoorden vergelijken we het eindbod van de WTG met onze inzet, met onze voorstellen, zoals wij die namens de werknemers in de sector bij de WTG hebben ingediend. Klik hier voor deze inzetbrief (voorstellenbrief).

Onze inzet is/was gebaseerd op het uitgebreide DigiC onderzoek van oktober 2022 (de resultaten van dat onderzoek kun je hier nalezen) en op een aanvullend onderzoek bij een zestal panelgroepen van werknemers in oktober 2023. De rapportage van dit aanvullende onderzoek kun je hier nalezen.

Tenslotte hebben we (voorzover dat mogelijk was) de voorlopige resultaten van de werkgroepen in onze voorstellen meegenomen. Vanuit de afspraken uit de vorige cao zijn er 5 werkgroepen gevormd: aanpassing loongebouw, inventarisatie pensioenen, duurzame inzetbaarheid, leesbaarheid van de cao en invulling van de cao à la carte.

Over de volgende in het eindbod genoemde onderwerpen zijn we positief:

  • De aanpassing van de reiskostenvergoeding.
  • De afspraak dat er een digitaal platform zal worden ontwikkeld waarmee arbeidsvoorwaarden tegen elkaar kunnen worden uitgeruild (cao à la carte/ individueel keuzebudget).
  • Er komt een nieuwe moderne en leesbare cao-tekst.
  • Een vitaliteitsbudget van € 200,- per jaar dat door de werknemer kan worden besteed aan hetgeen ten goede komt aan de verbetering van de duurzame inzetbaarheid en/of vitaliteit van de werknemer.
  • Pensioen-in zicht-regeling (80% werken-90% salaris-en mogelijk 100% pensioenopbouw) waardoor een medewerker beter in staat zal zijn om tot de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen blijven werken.
  • Regeling vitaliteitsverlof (80%-90%-90%) gedurende 6 maanden tot maximaal 2 jaar bij mantelzorgtaken, rouwverlof of opleidingen.

Er zijn twee redenen waardoor het niet mogelijk bleek een onderhandelingsresultaat af te spreken:

  • Wat we, afgezet tegen onze inzet/voorstellen, teleurstellend vinden is de hoogte en het moment van de aangeboden loonsverhogingen. Zoals je leest in onze inzetbrief zou er bij een structurele loonsverhoging van 7,3% sprake zijn van koopkrachtbehoud. Het eindbod vermeldt echter een loonsverhoging van 6% op 1 april 2024. Daarmee zal de koopkracht dus niet geheel kunnen worden hersteld. Daarnaast is het teleurstellend dat er geen eenmalige uitkering kon worden overeengekomen om het (te) late tijdstip waarop de loonsverhoging van toepassing zal zijn enigszins te compenseren. De genoemde loonsverhoging in 2025 van 3% ligt in lijn met de door het CPB voorspelde koopkrachtontwikkeling. Deze verhoging zal pas in april 2025 van toepassing worden.
  • Met ingang van 1 januari 2025 worden de leeftijdsdagen voor werknemers die op 31 december 2024 recht hebben op de leeftijdsdagen uit de CAO 2022-2023 bevroren. Voor een korte toelichting zie ¹).

Zoals je ziet is er op een behoorlijk aantal onderdelen wel wat bereikt, maar op het onderwerp loonontwikkeling onvoldoende. Ook met het bevriezen van de leeftijdsdagen hebben we niet ingestemd. Deze twee punten stonden een onderhandelingsresultaat in de weg.

Stemmen

In de loop van de week van 15 januari 2024 ontvangen de medewerkers in de Technische Groothandel een link waarmee zij (geheel anoniem en vertrouwelijk) hun stem over het eindbod van WTG kunnen uitbrengen. Dit kan tot en met 25 januari 2024. Voor deelname aan deze stemming hoef je als werknemer geen lid te zijn van een vakbond. De DigiC-stemming wordt verzorgd door het onafhankelijke onderzoeksbureau InnerVoice. Op basis van de uitslag zal De Unie bepalen of dit eindbod geaccepteerd kan worden.

Klik hier voor onze branchepagina Technische Groothandel.

¹)
De huidige afspraak over leeftijdsdagen kun je lezen in artikel 46, lid 2 van de cao. Daar staat (vrij vertaald) dat medewerkers vanaf 53 tot 58 jaar 1 extra vakantiedag per jaar hebben, medewerkers vanaf 58 tot 63 jaar hebben 3 extra vakantiedagen per jaar en medewerkers van 63 jaar en ouder hebben 5 extra vakantiedagen per jaar. Gedurende de periode van 53 jaar tot 68 jaar gaat het in totaal over een volume van 45 dagen.

Wat de WTG in het eindbod voorstelt is dat de extra dagen die je op 31 december 2024 hebt, dat je die houdt (tot aan je AOW-leeftijd). Maar dat worden er niet meer. Dat aantal wordt bevroren. Word je na 31 december 2024 dus 58 of 63 jaar dan krijg je dus geen verhoging van 1 naar 3 of van 3 naar 5.

En degene die op 31 december 2024 jonger dan 53 jaar zijn, krijgen geen leeftijdsdagen meer.

Contact

Heb je een vraag of opmerking over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Jan Admiraal via jan.admiraal@unie.nl en/of telefonisch via 06-5252 2048. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid