De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Bosch Transmission Technology: onderhandelingsresultaat sociaal plan

06 juli 2023

Op 5 juli 2023 zijn we na een lange sessie met Bosch Transmission tot een onderhandelingsresultaat over een sociaal plan gekomen. Er zijn afspraken gemaakt over wat er gebeurt als je boventallig wordt verklaard.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 


Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding wordt gebaseerd op factor 2,3. Dat betekent dat de huidige wettelijke transitievergoeding wordt vermenigvuldigd met 2,3. Daarmee is de factor in lijn met hetgeen we recent elders binnen het Bosch concern hebben afgesproken.

De ontslagvergoeding kan nooit hoger zijn dan € 140.000. Voor de oudere werknemers is het van belang dat de vergoeding niet meer zal zijn dan het verschil tussen het inkomen nu en hetgeen aan sociale zekerheidsuitkeringen wordt ontvangen na de ontslagdatum tot aan de AOW-datum.

Andere afspraken

Naast de ontslagvergoeding zijn er onder andere afspraken gemaakt over ondersteuning in het vinden van ander werk (outplacement), herplaatsing binnen Bosch of de Bosch Groep en een  kostenvergoeding van juridische bijstand/financieel advies.

Ontslagroutes

Of het ontslag via een vaststellingsovereenkomst of na een ontslagprocedure bij het UWV wordt ontslagen, de ontslagvergoeding is in beide gevallen gelijk. Iedereen heeft dus altijd de mogelijkheid om de vaststellingsovereenkomst niet te ondertekenen en het ontslag te laten toetsen door het UWV. Indien de vaststellingsovereenkomst niet wordt getekend, zal de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. Het UWV toetst vervolgens of het ontslag volgens de regels is verlopen.

Toelichting sociaal plan

Hoe de ontslagroute ook gaat lopen, er wordt dezelfde vergoeding uitgekeerd. Dit is voor De Unie aanleiding geweest om de afspraken als onderhandelingsresultaat aan onze leden voor te leggen. Dat doen we middels een bijeenkomst voor het volledige personeel.

Digitaal stemmen

Aan de teksten van het sociaal plan wordt momenteel hard gewerkt. De teksten worden naar onze leden toegestuurd zodra deze gereed zijn. Daarna kunnen zij digitaal hun stem uitbrengen. Naar verwachting worden de teksten en het digitale stembiljet volgende week vrijdag 14 juli toegezonden, waarna er tot 19 juli a.s. digitaal gestemd kan worden.

Het stemmen is digitaal en voorbehouden aan de betalende leden. De collega’s die nog geen lid zijn of niet betalend lid (Light-lid) zijn van De Unie, kunnen meebeslissen zodra zij lid worden of het lidmaatschap omzetten in een compleet lidmaatschap.

Contact

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Suat Koetloe via e-mail suat.koetloe@unie.nl of door te bellen met 06-5252 2061.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid