De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Niet mijn cao!

21 april 2023

Actie 24 april 2023,  niet mijn cao. De Unie roept de leden op om op 24 april om 12.30 uur aanwezig te zijn voor Cedar B. We willen een duidelijke boodschap afgeven aan de directie van ING en aan alle collega’s: Dit is niet onze cao.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Dus ben je werkzaam in Amsterdam, kom dan op 24 april naar kantoor en zorg dat je om 12.30 uur voor Cedar B bent. Neem je eigen markers of viltstiften mee en een rol plakband. We hebben posters waarop jij je boodschap over de cao schrijft. Het doel is om zoveel mogelijk posters in Cedar te verspreiden. We willen de boodschap: Niet mijn cao nog dagenlang terugvinden.

Houden we de cao hiermee tegen?

Daar moeten we eerlijk over zijn. Hiermee houden we de cao niet tegen. Maar we maken de directie van ING wel duidelijk dat ze nu een cao zonder draagvlak hebben. Waar medewerkers van ING zich niet in herkennen en waarvan zij vinden dat hun belangen niet behartigd zijn. Het is de eerste stap op weg naar nieuwe onderhandelingen. Want wat ING nu gedaan heeft mag nooit meer gebeuren. Een cao is alleen goed en toekomstbestendig als de medewerkers erachter staan. ING mag niet streven naar een cao waar een minimaal aantal medewerkers zich in herkend.

Waarom doen we dit dan wel?

Wat wij in de afgelopen maanden hebben opgebouwd met elkaar, heeft ons hier gebracht. We moeten niet vergeten waar we vandaan komen. Door alle acties hebben we collectief met elkaar goede stappen gezet. We hebben ons met zijn allen sterk gemaakt en een duidelijk signaal gegeven. Dat signaal moeten we blijven vasthouden. We leggen hier een fundament voor de toekomstige onderhandelingen.

Er komt een cao tot stand, maar daar houdt het niet op.

  1. Er zijn periodieke overleggen en werkgroepen waarin we invloed hebben op de uitwerking van afspraken in de cao.
  2. Er komt een pensioendiscussie aan waar belangrijke beslissingen moeten worden genomen met impact voor iedereen.
  3. Volgend jaar moet er opnieuw over een sociaal plan onderhandeld worden.
  4. Daarna volgen de nieuwe cao-onderhandelingen.

Door nu het signaal af te blijven geven, maken we duidelijk dat ING nog werk te doen heeft in het vervolg proces.

Mag iedereen hieraan meedoen?

Ja, alle medewerkers van ING kunnen meedoen aan deze actie. De Unie roept de leden in Amsterdam op. Maar alle collega’s zijn welkom om uitdrukking te geven aan hun onvrede.

Is dit een staking?

Nee, we roepen geen staking uit. Dit is een actie voor Amsterdam. In de toekomst willen we ook medewerkers in de andere locaties gaan organiseren.

Ik werk niet in Amsterdam, wat kan ik doen?

Zet je afwezigheidsmelder voor interne mail aan op 24 april met de volgende boodschap:

Ik ben aan het werk, maar vandaag ben ik niet bereikbaar.

ING heeft een nieuwe cao afgesloten. Deze cao is niet mijn cao. Ik vind dat mijn belangen niet behartigd zijn. Dat betreur ik.

Morgen ben ik er weer voor je.

Betekent dit dat onze leden helemaal niet mogen stemmen over het eindbod?

Nee dat betekent het niet. Wij zullen het eindbod ook ter stemming voorleggen. Door middel van onze enquête heeft 2/3e van de leden aangegeven het eens te zijn met onze strategie door nog niet het eindbod voor te leggen om het actietraject voort te kunnen zetten.

Wij hebben ook terugkoppeling van de leden, het actiecomité en tijdens onze online vergadering vanochtend voldoende steun ontvangen voor de actie van aanstaande maandag. De meerderheid is van mening dat we maandag een duidelijk signaal moeten afgeven. Daarna zullen wij het eindbod ter stemming voorleggen. Dat doen wij omdat er een nieuwe situatie is nu de andere bonden het eindbod hebben geaccepteerd. Elke stap in dit traject hebben we de terugkoppeling aan onze leden gevraagd en aan de hand daarvan onze stappen bepaald. Dat blijven wij op deze manier doen.

Wat kun jij nu doen?

Stuur dit bericht door naar je collega’s.

Kom 24 april naar Cedar B (met markers en plakband) of zet je afwezigheidsmelder aan op 24 april.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

ING: Verslag actualiteiten februari 2024

Op maandag 26 februari organiseert De Unie de eerste online pensioenkennissessie. We bespreken dan het onderwerp Contractsvormen, de verschillen en overeenkomsten…

ING: Uitnodiging pensioenwebinar

De komende tijd onderhandelt De Unie namens onze leden over een nieuwe pensioenregeling. De overheid heeft een nieuwe pensioenwet ingevoerd,…

Word gratis lid