De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Pensioenregeling

07 september 2023

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we hard moeten doorwerken aan het project om de pensioenregeling van UWV aan te passen aan de eisen van de nieuwe wetgeving. De Unie betrekt de leden nauw bij deze besluitvorming. Net als bij de cao-onderhandelingen zal De Unie de nieuwe pensioenregeling voorleggen aan de leden. Zij bepalen uiteindelijk of de pensioenregeling wordt aangenomen of dat partijen hun werk over moeten doen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Project pensioentransitie UWV

Het project Pensioentransitie UWV kent vier fasen:

  1. Verkenning
  2. Uitwerking en toetsing
  3. Besluitvorming en formele vastlegging
  4. Implementatie

 

Fase verkenning

De verkenningsfase is in 2022 afgerond. In deze fase zijn geen besluiten genomen die onomkeerbaar zijn. De verkenningsfase heeft opgeleverd dat cao-partijen in eerste instantie onderzoeken of de solidaire premieregeling een passende oplossing biedt voor de UWV-medewerkers. In deze versie gaan we ook uit van invaren van de opgebouwde pensioenen in de nieuwe regeling. Dit noemen we de werkhypothese. Een tweede versie die wordt uitgewerkt, is een flexibele premieregeling. In deze versie worden de opgebouwde pensioenen niet ingevaren. We werken twee verschillende regelingen uit, zodat we kunnen vaststellen welke regeling voor de deelnemers in de pensioenregeling de beste resultaten oplevert.

Fase uitwerking en toetsing

Op dit moment bevindt het project zich in fase 2, uitwerking en toetsing. In de eerste helft zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. Wij hebben de parameters voor de werkhypothese vastgesteld. Hiermee worden nu berekeningen gemaakt. De komende maanden wordt de werkhypothese steeds verder doorontwikkeld.

Planning

De planning is nog een discussiepunt. We hebben een zeer strakke planning, als één van de vele betrokken partijen niet tijdig levert, dan missen we deadlines en moeten we het project Pensioentransitie UWV uitstellen.

Vooralsnog streven partijen ernaar om de fase uitwerking en toetsing in het tweede kwartaal van 2024 zover gereed te hebben dat vakorganisaties de leden kunnen raadplegen.

Informatie aan leden

Voordat we aan de leden kunnen vragen te stemmen, moet De Unie de leden goed uitleggen wat de nieuwe pensioenregeling precies inhoudt. In dit bericht staan al verschillende begrippen waar jij wellicht niet vertrouwd mee bent. Begrippen als invaren, solidaire premieregeling, flexibele premieregeling en deelnemer. Als jij behoefte hebt aan een duidelijkere uitleg, neem dan contact op met Inge de Vries (belangenbehartiger).

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid