De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sabic IP en SHPP: Uitslag ledenraadpleging – ledengroei in 2024 noodzakelijk

17 januari 2024

Op 12 januari om 12:00 uur is de stembus gesloten voor wat betreft de mogelijkheid om je uit te spreken over het eindbod, zoals Sabic IP / SHPP dat aan ons had voorgelegd. Voor een meerderheid van de leden, die de moeite genomen heeft om gebruik te maken van hun stemrecht, bleek het eindbod acceptabel. Daarmee is een nieuwe cao 2024 een feit.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Er klonk in de commentaren echter ook een kritisch geluid door. Onze leden vallen immers niet allemaal rechtstreeks onder de cao. Een belangrijk deel van onze achterban behoort tot de zogenaamde “exempts” dat zich laat vertalen als: Vrijgestelden; boven de cao.

Vorig jaar is echter al vastgesteld dat de meeste afspraken in de cao ook op exempts van toepassing zijn. Waar de schoen wringt is de structurele verhoging van de salarissen. Die is wel van toepassing op de reguliere cao-populatie maar niet op de circa 400 exempts.

Veel van onze leden vinden dat jammer. Zij betreuren dat deze groep van 400 collega’s nauwelijks meedoet in de jaarlijkse verbetering van de arbeidvoorwaarden. Materiële verbeteringen die dus slechts zijn weggelegd voor het andere deel van de populatie.

Aan de onderhandelingstafel overleggen wij, om te beginnen, op basis van argumenten. Het blijkt echter, dat ook argumenten soms niet voldoende gewicht in de schaal leggen. Wat dan een rol van betekenis kan spelen, is het getal: Namens wie kunnen we spreken? Hoe groot is ons draagvlak? Hoeveel leden hebben wij eigenlijk? Pas daarna spreken we over vormen van actie.

Sabic IP / SHPP is dus niet altijd onder de indruk van argumenten. Mogelijk is de werkgever wel onder de indruk als blijkt dat ons ledental is geëxplodeerd (al liggen explosies in de procesindustrie gevoelig).

Nieuwe leden

Recent hebben wij nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarmee is ons ledental weliswaar toegenomen maar afgezet tegen 400 exempts, valt er nog een wereld te winnen.

Vanouds is het beleid van De Unie erop gericht dat de werkingssfeer van een cao iedere werknemer bij een bedrijf zou moeten omvatten. Dit niet alleen om te voorkomen dat boven-cao-personeel zich zou moeten behelpen met het restant van wat er overblijft nadat de bulk van de loonruimte is uitgegeven aan de collega’s die wel onder de cao vallen. Koopkrachtbehoud en de verbetering van koopkracht is ook voor personeel-boven-cao van belang. Waarom zouden wij daar onderscheid in makenLaten wij dus een poging doen om ons draagvlak dit jaar aanzienlijk te vergroten. Mocht je een collega spreken die nog niet bij De Unie is aangesloten wijs hem/haar dan op het belang van een lidmaatschap. Laten wij er samen voor zorgen dat Sabic IP / SHPP niet meer om De Unie heen kan.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger, John Kapteijn, via john.kapteijn@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid