De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Uitgeverijbedrijven: Ultiem cao-bod werkgevers

08 februari 2024

Naar aanleiding van de gemeenschappelijke petitie vanuit de vakbonden die we vorige week aan de werkgeversdelegatie hebben overhandigd, zijn we in contact gekomen met de werkgevers. We hebben als vakorganisaties onze wensen nogmaals aan de werkgevers duidelijk gemaakt. De werkgevers hebben ook nogmaals hun zorgen met ons gedeeld.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Uiteindelijk hebben we indringend met elkaar gesproken over de verschillende onderwerpen en zijn we tot een totaalpakket aan cao-onderwerpen gekomen. De uitkomst is dat loon belangrijk is, maar ook de andere onderwerpen uit onze voorstellenbrieven. Uiteindelijk hebben we hier overeenstemming over bereikt. Het is een totaalpakket geworden met afspraken over loon, maar vooral ook andere kwalitatieve onderwerpen. De werkgevers leggen dit totaalpakket nu aan ons voor als ultiem voorstel. Hiermee zijn we inmiddels ook wel echt “uitgepraat”.

We leggen dit resultaat neutraal ter stemming aan de leden voor. Uiteindelijk bepalen zij of dit voldoende is.

Alle uitkomsten van dit nieuwe overleg lees je hier.

De hoofdpunten van het ultieme voorstel

Op het gebied van salarissen zijn de uitbetalingsmomenten naar voren gehaald en gereduceerd tot 2 momenten. Deels is dit procentueel en deels in centen. Omgerekend komt het gemiddeld neer op 9% voor 21 maanden. Daarbij hebben we ook goede afspraken kunnen maken over andere belangrijke kwalitatieve punten zoals;

  1. 5 mei ieder jaar als vrije dag,
  2. doorbetaald kortdurend zorgverlof,
  3. een mantelzorg regeling,
  4. een verhoogde stagevergoeding,
  5. afspraken rondom reiskosten,
  6. de x/y/z/ regeling verlengd,
  7. studiekosten behouden
  8. afspraken over omgangsvormen en een veilige werkomgeving

Het laatste woord is aan de leden. Ben jij voor of tegen dit finale bod? Let wel, dit is een officiële stemming en geen vrijblijvende proteststem. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot vrijdag 16 februari 12.00 uur.

Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met de belangenbehartiger Gerard van der Lit via email gerard.van.der.lit@unie.nl of bel 06-5252 2010.

Gerelateerde berichten

Uitgeverijbedrijf: Teken de petitie

De leden van De Unie, andere vakbonden als ook ongeorganiseerde werknemers uit de uitgeefsector hebben duidelijk laten zien wat zij…

Word gratis lid