De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Beroepsgoederenvervoer: Tweede ronde 3%

14 november 2023

Afgelopen vrijdag heeft de tweede cao-onderhandelingsronde van de Beroepsgoederenvervoer plaatsgevonden. De Unie heeft haar voorstellenbrief ingediend en toegelicht. Onze voorstellenbrief vind je hier. Zoals je ziet is deze bijna letterlijk hetzelfde als die van vorig jaar. Helaas!

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De afspraak was dat cao-partijen in de loop van 2023 met elkaar zouden gaan werken aan de Toekomstagenda. Zeer teleurstellend is dan ook, dat hier bijna niets van terecht is gekomen.

Loonbod werkgevers 3%

De werkgeverszijde geeft aan veel energie gestoken te hebben in de voorbereiding van de cao-onderhandelingen en aan het ontwikkelen van een nog door te ontwikkelen visie op de sector. De leden van TLN zijn geraadpleegd. Verwacht je nu dat er dan al concrete voorstellen zijn van werkgeverszijde dan moet ik je teleurstellen. Want weer zijn er niet meer dan wat denklijnen besproken………
Maar het loonbod is concreet, te weten 3%. Alles is duurder geworden voor werkgevers, we zitten nu in een recessie en jij hebt vorig jaar een redelijk hoge loonsverhoging gehad, crises op crises en werkgevers zijn dan ook alles dan optimistisch naar de toekomst toe.

De Unie wil koopkrachtreparatie (als dat nodig is), koopkrachtbehoud (want je wilt niet werken en er dan toch op achteruitgaan) en een bescheiden loonsverbetering indien de situatie dat toelaat. Omdat te bereiken hebben we 10% gevraagd. De geboden 3% is voldoende als je alleen zou gaan voor koopkrachtreparatie over 2023, maar dan heb je niets voor 2024, geen koopkrachtbehoud en al helemaal geen koopkrachtverbetering. We komen hier een kleine 7% tekort.

Wachtdag

Vorig jaar hebben we heel duidelijk gemaakt dat een wachtdag bij ziekte niet meer past in deze tijd en als je een aantrekkelijke werkgever wilt zijn en je hebt serieus deze bepaling nog in je cao staan dan maak je jezelf wel erg ongeloofwaardig. Gelukkig hebben werkgevers dat nu ook ingezien. De wachtdag verdwijnt!

Loonschaal A

Hier vervallen alle nul treden en voor de jeugdlonen geldt dat deze niet meer toegepast worden op de vakbekwame medewerker.

Andere voorstellen zijn nog vaag

Werkgevers zullen deze nog moeten concretiseren, maar ik vraag mij af wanneer dat dan zal gebeuren.

Wel zijn er twee nieuwe rondes vastgelegd

Te weten 24 november en 8 december. Maar als die net zo productief zullen verlopen als de eerste twee rondes dan hebben we nog geen cao. De meeste voorstellen werden afgewezen, omdat ze ten koste zouden gaan van de loonruimte, aldus TLN. Andere voorstellen moeten nog uitgewerkt worden naar een toekomstige nieuwe moderne cao. Wij weten dan niet wat we nog verwachten mogen. We zijn er niet gerust op.

Contact

Voor vragen neem dan contact op met de belangenbehartiger Edith Werger via edith.werger@unie.nl of bel 06-5252 2054.

Gerelateerde berichten

Beroepsgoederenvervoer: Eindbod

Afgelopen vrijdag (8 december 2023) hebben TLN/VVT, De Unie en de andere vakbonden voor de vierde keer onderhandeld om tot…

Word gratis lid