De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Beroepsgoederenvervoer ; start nieuwe cao

07 augustus 2023

De cao -onderhandeling 2024 voor de cao beroepsgoederenverveor gaat weer van start. Samen met onze kaderleden willen we daarom een voorstellenbrief op gaan stellen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

Wat is er gebeurd sinds het afsluiten van de vorige cao?

Cao -partijen hebben de vorige keer besloten snel een cao af te sluiten, waarbij gekozen is voor een hoge loonsverhoging en uitstel tot de volgende keer voor de meeste inhoudelijke zaken. Inderdaad was de loonsverhoging voor dat moment hoog te noemen, maar dat mocht ook wel want de inflatie was hoog en het salaris in deze branche mag sowieso wel eens flink verhoogd worden, omdat de sector niet voorop loopt met riante salarissen.

In gezamenlijke werkgroepen zouden de inhoudelijke thema’s welke we op de Toekomstagenda hadden gezet, uitgewerkt worden. Helaas zijn de gezamenlijke werkgroepen niet van start gegaan. Alleen de werkgroep Arbeidsmarktcampagne, waar ondergetekende deel van uit maakt, is van start gegaan. De andere onderwerpen zijn niet in werkgroepen gezamenlijk besproken. Daarom willen wij de voorstellen van vorig jaar, voor zover ze niet al geaccepteerd waren weer in de voorstellenbrief opnemen. Het komen tot een nieuwe pensioenovereenkomst heeft afgelopen jaar bijzonder veel tijd gekost. Erg begrijpelijk want pensioen is een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde, maar het slokte veel tijd op.

Dit zijn de voorstellen die we willen opnemen;

  • Looptijd; 1 jaar
  • Loonsverhoging; Deze moet dusdanig hoog zijn, dat jij gecompenseerd wordt voor de inflatie (uitgaande van de consumentenprijs cpi) maar ook zorgt voor een kleine koopkrachtverbetering. Met de loonsverhoging van 7,5 % de vorige keer blijkt dat deze de inflatie niet geheel heeft kunnen compenseren, er is daardoor een achterstand van ongeveer 2,5%. De inflatie op dit moment, juli 2023 bedraagt 5,4%. Dus alleen al voor koopkrachtbehoud hebben we 7,9 % loonsverhoging nodig, hier zit dan nog geen koopkrachtverbetering in! De tendens lijkt te zijn dat de inflatie, weliswaar gering, iets daalt.
  • Vergoeding reiskosten woon -werkverkeer; De vermindering van de eerste 10 kilometers is De Unie nog steeds een doorn in het oog. Wij waren verbaasd over de opstelling van werknemerszijde, omdat wij op dit punt geen steun kregen. Velen van jullie hebben mij laten weten deze korting belachelijk te vinden. Zelfs vele werkgevers hebben mij hetzelfde medegedeeld. We gaan dus voorstellen deze korting af te schaffen.
  • Afschaffing van de Staffelpauze’s; Deze wordt in bijlage III van de cao genoemd.
  • Wachtdag direct afschaffen; Dus artikel 16 lid 5 schrappen.
  • Thuiswerken; Het gehele voorstel van de vorige keer weer opnemen. Niet iedereen die in de sector werkt zit achter een stuur en er is zeker wel behoefte aan thuiswerkregelingen. Het gaat hierbij om plaats en tijd ongebonden werken, dat is iets breder dan alleen maar thuiswerken.
  • Minimum cao; Wij kennen nu nog de super ouderwetse standaard cao, met alle nadelige gevolgen van dien. De Unie wil een minimum cao. Dus een cao waar in geregeld is wat een werkgever in ieder geval minimaal moet betalen, maar meer mag ook.
  • 5 mei; 5 mei als een jaarlijkse doorbetaalde feestdag.
  • Stelselmatig overwerk tegengaan; Hiervoor zullen in een brede kader maatregelen getroffen moeten worden.

Onze leden mogen aangeven wat er nog meer in de voorstellenbrief zou moeten staan. 

Onze belangenbehartiger Edith Werger is daarvoor bereikbaar via edith.werger@unie.nl

Gerelateerde berichten

Beroepsgoederenvervoer: Eindbod

Afgelopen vrijdag (8 december 2023) hebben TLN/VVT, De Unie en de andere vakbonden voor de vierde keer onderhandeld om tot…

Beroepsgoederenvervoer: Tweede ronde 3%

Afgelopen vrijdag heeft de tweede cao-onderhandelingsronde van de Beroepsgoederenvervoer plaatsgevonden. De Unie heeft haar voorstellenbrief ingediend en toegelicht. Onze voorstellenbrief vind…

Word gratis lid