De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Verslag medewerkersbijeenkomst 23 januari 2023

25 januari 2023

Op maandag 23 januari 2023 heeft De Unie, samen met de andere vakorganisaties, een online medewerkersbijeenkomst georganiseerd. Er waren bijna 600 medewerkers in deze call. Niet iedereen heeft kunnen deelnemen omdat we tegen de maximum capaciteit van het platform zaten waarop de bijeenkomst werd gehouden. De Unie zal daarom meer bijeenkomsten organiseren. Hier hoor je later meer over.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Doel van de medewerkersbijeenkomst

Deze bijeenkomst vonden we noodzakelijk omdat de cao-onderhandelingen zeer moeizaam verlopen. Uit e-mails van leden weten we dat de onvrede groot is. Onvrede met het salarisvoorstel van UWV, onvrede met de veel te kleine verbetering in de reiskostenvergoeding, onvrede omdat er steeds meer gevraagd wordt van medewerkers, maar de waardering alleen uit mooie woorden blijkt. We worden als vakorganisaties opgeroepen om niet langer te wachten, maar nu echt actie te ondernemen. Wij als De Unie krijgen deze vraag zelfs veelvuldig via de mail. Uit onderstaande e-mails blijkt veel onvrede:

  • “Misschien moeten wij als medewerkers massaal delen wat wij netto overhouden als onze vaste lasten eraf zijn gehaald, misschien dat de top dan wat meer gevoel krijgt bij onze echte situatie.”
  • “Misschien moeten wij als medewerkers zelf naar het ministerie stappen voor een beter budget.”
  • “Is het niet tijd om de klanten ook te laten weten dat wij niet blij zijn met onze werkgever?”
  • “Waarom moeten wij ons aan de ROEP richtlijnen houden als wij dat totaal niet terug krijgen?”
  • “Als de werkgever het zo goed voor heeft met het milieu, laat ze daar dan zelf iets voor afdragen, maar dat wij moeten betalen om op het werk te komen is van de zotte.”
  • “Overal wordt voor gezorgd, maar voor ons niet. Het doet pijn dat onze werkgever niet eens naar de overheid wilt stappen voor een beter budget.”

Maar er zijn ook leden die een andere visie hebben.

  • “Ik vind dat De Unie zo zo snel mogelijk een cao moet afsluiten, dan weet ik waar ik aan toe ben. Nu heb ik niets.”
  • “Waarom zet De Unie zo hard in? Er is toch altijd in goed overleg een cao gekomen.”
  • “Staken is geen optie. Het feit dat wij onvoldoende worden betaald mag niet leiden tot te late betalingen aan cliënten. Wat zijn de verdere opties?”

Op de medewerkersbijeenkomst hebben we de deelnemers opgeroepen om actief te worden. Hieraan wordt al goed gehoor gegeven, maar we kunnen nog veel meer hulp gebruiken. We wilden de medewerkersbijeenkomsten ook gebruiken om vragen die leven te beantwoorden en om een beter inzicht te krijgen in de verwachtingen van onze achterban.

Petitie

De petitie was een eerste actiemiddel dat de vakorganisaties samen hebben ingezet. Dit was een groot succes. Bijna de helft van de UWV-medewerkers heeft de petitie ondertekend en daarmee de Raad van Bestuur van UWV gevraagd om met een beter voorstel te komen tot verhoging van de salarissen en eerlijke vergoeding van de kosten die men maakt om het werk uit te voeren. Helaas heeft dit niet geleid tot een ommezwaai in de standpunten die jouw werkgever inneemt in het cao-overleg. Het lijkt dus noodzakelijk te zijn om meer druk uit te oefenen.

Actietraditie

Bij UWV zijn de medewerkers niet gewend om actie te voeren. Het was gebruikelijk dat de cao toch wel werd afgesloten, dan maar op een wat lager niveau. De laatste cao is door De Unie niet ondertekend, omdat de meerderheid van de leden het niet eens was met de verlaging van de reiskostenvergoeding ander vervoer.

Nu de cao-onderhandelingen zo moeizaam verlopen vinden vakorganisaties het belangrijk om tijdig en gezamenlijk de infrastructuur op te zetten die straks nodig kan zijn om bij UWV een betere cao tot stand te bewegen.

Actiecomité

De Unie en de andere vakorganisaties roepen hun leden op om zich aan te melden voor de actiecomités. Idealiter willen we op elk kantoor een actiecomité aan het werk. Dit comité denkt mee met de vakorganisaties welke actiemiddelen bij UWV of op het betreffende kantoor ingezet kunnen worden. En het actiecomité gaat ook aan het werk om collega’s te betrekken bij deze activiteiten. Wil jij deelnemen aan een actiecomité en zo echt meewerken aan een goede cao? Stuur een e-mail naar: mandy.raaijmakers@unie.nl en meld je aan.

Cao-overleg gaat vooralsnog door

Het mooiste is als we er wel in slagen om met onderhandelingen een cao te bereiken, een goede cao natuurlijk. Het volgende cao-overleg is op 9 februari 2023. Uiteraard werkt De Unie er hard aan om een goed overleg te hebben met UWV. Maar als jouw werkgever niet luistert naar de medewerkers dan moeten we op een andere manier druk uitoefenen. Op 9 februari 2023 willen we UWV alvast een voorproefje geven. Vakorganisaties bereiden samen een activiteit voor waarmee de UWV-medewerkers hun steun kunnen laten zien. Houd je mail dus in de gaten.

Vragen

Heb je vragen neem dan contact met ons op. En wil je deelnemen in een actiecomité of op een andere wijze helpen. Stuur dan een e-mail naar: mandy.raaijmakers@unie.nl

Gerelateerde berichten

UWV: Pensioenregeling

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we hard moeten doorwerken aan het…

UWV: Verslag diverse overleggen

Dit voorjaar is de cao tot stand gekomen. Sindsdien heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen De Unie en UWV. Er…

Word gratis lid