De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Beroepsgoederenvervoer: 8 maart 2023

07 maart 2023

Onder erbarmelijke omstandigheden werkten vrouwen in de textielindustrie. Omstandigheden welke wij ons tegenwoordig eigenlijk niet meer kunnen voorstellen. Op 8 maart 1922 gingen meer dan 15 duizend vrouwen de straat op en maakten een mars als protest. Zeker in die tijd, was dit iets ongekends en zeer indrukwekkend. Twee jaar later werd 8 maart uitgeroepen als internationale vrouwendag. Een dag om extra stil te staan bij de positie van de vrouw, waar het arbeidsleven natuurlijk een zeer prominente rol in speelt.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

De Unie heeft dit jaar daarom een enquête uitgezet

Wij hebben een enquête uitgezet onder de vrouwelijke medewerkers in de sector Beroepsgoederen vervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Deze enquête is onder ruim 9.000 medewerkers uitgezet en heeft in de afgelopen twee maanden plaats gehad. De respons was behoorlijk hoog en alleen door chauffeuses ingevuld. Wij vonden de antwoorden opvallend positief. Oordeel zelf!

Antwoorden

  • Gemiddeld is een 8,9 op een schaal van 1 tot 10 gegeven voor het met plezier doen van je werk.
  • Slechts een 14% geeft aan het fijn te vinden indien meer vrouwen collega’s zouden worden en 85% geeft aan dat het hen niets uitmaakt.
  • Over het aantal uren dat men werkt is de meerderheid tevreden, een kleine minderheid (14%) is niet helemaal tevreden.
  • Niet zo positief is het antwoord over de beloning, maar liefst 58% blijkt niet tevreden te zijn over de beloning!
  • Ruim 70% vindt dat het voor een vrouw niet moeilijker is dan voor een man om dit werk te doen, de overige kleine 30% antwoorde neutraal. Niemand heeft deze vraag met een ja beantwoord.
  • Alle respondenten gaven aan zich veilig te voelen in hun werk. Sterker nog, 75% geeft aan zich heel erg veilig te voelen.
  • Ruim 70% van de vrouwen zou andere vrouwen aanbevelen dit werk ook te doen. Een kleine 15% zou dit beslist niet doen.

Veel opmerkingen

Van de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen is ruim gebruik gemaakt. Te veel om hier te benoemen, daarom hier slechts de top drie van de meest genoemden.

  • Er moeten meer en hygiënischer facilitaire voorzieningen komen.
  • Passende werkkleding.
  • Vrouwen willen serieus genomen worden als ze storingen melden zonder dat dit eerst door een mannelijke collega bevestigd moet worden.

Samengevat

Samengevat is dit een positief beeld, vrouwen hebben plezier in dit werk, voelen zich veilig en zouden anderen aanbevelen dit ook te doen. Het lage salaris is echter wel een item (maar dit geldt natuurlijk niet alleen voor vrouwen). De drie meest genoemde opmerkingen zijn aandachtspunten waarmee cao-partijen direct mee aan de slag zouden moeten gaan.

Contact

Voor vragen neem dan contact op met de belangenbehartiger Edith Werger via edith.werger@unie.nl of bel 06-5252 2054.

Gerelateerde berichten

Beroepsgoederenvervoer: Eindbod

Afgelopen vrijdag (8 december 2023) hebben TLN/VVT, De Unie en de andere vakbonden voor de vierde keer onderhandeld om tot…

Beroepsgoederenvervoer: Tweede ronde 3%

Afgelopen vrijdag heeft de tweede cao-onderhandelingsronde van de Beroepsgoederenvervoer plaatsgevonden. De Unie heeft haar voorstellenbrief ingediend en toegelicht. Onze voorstellenbrief vind…

Word gratis lid