De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Technische Groothandel: Onderhandelingen nieuwe cao

17 november 2023

Werkgeversorganisatie WTG en vakbonden zitten vanaf 8 november 2023 met elkaar aan tafel voor de onderhandelingen over de nieuwe cao per 1 oktober 2023.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Het cao-proces 2023

Omdat we het belangrijk vinden dat alle medewerkers betrokken worden bij de vorming van de arbeidsvoorwaarden èn ook zeggenschap houden over hun arbeidsvoorwaarden, maken we net zoals bij de vorige cao besprekingen weer gebruik van het DigiC model. In ons bericht van 6 oktober 2023 hebben we je daarover geïnformeerd.

De inzet van De Unie

Onze inzet, onze ingediende cao-voorstellen, zijn gebaseerd op drie pijlers. Het uitgebreide onderzoek van oktober 2022 is nog steeds grotendeels actueel en dus goed bruikbaar. De resultaten van dat onderzoek kun je hier nalezen.

Daarnaast hebben we in de recent gehouden paneldiscussies/-bijeenkomsten laten toetsen of er nog aanvullingen op de uitkomsten van het onderzoek uit oktober 2022 gewenst of noodzakelijk zijn en waar de prioriteiten liggen. De rapportage van dit aanvullende onderzoek kun je hier nalezen.

Tenslotte hebben we (voorzover dat mogelijk was) de voorlopige resultaten van de werkgroepen in onze voorstellen meegenomen. Vanuit de afspraken uit de vorige cao zijn er 5 werkgroepen gevormd: aanpassing loongebouw, inventarisatie pensioenen, duurzame inzetbaarheid, leesbaarheid van de cao en invulling van de cao à la carte.

Wil je onze inzet voor de nieuwe cao lezen? Klik dan hier.

Hoe verder

Op 20 november staat het volgende overleg gepland. Over het verloop van de cao-onderhandelingen en onze inzet voor jouw arbeidsvoorwaarden, zullen we je natuurlijk zo goed mogelijk blijven informeren. Dat doen we onder andere via https://www.unie.nl/branches/technische-groothandel.

Op 23 november, 5 december en 19 december staan de volgende cao-vervolgoverleggen gepland.

Contact

Zijn er nog andere vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger Jan Admiraal via e-mail jan.admiraal@unie.nl.

Algemene informatie

Klik hier voor de meest gestelde vragen over het DigiC-traject.

Gerelateerde berichten

Technische Groothandel: Cao

Maandag 20 november is de tweede onderhandelingsronde geweest met de werkgevers (WTG). De WTG heeft dit moment gebruikt om hun…

Word gratis lid