De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Ontwikkelingen

22 januari 2024

Op 10 januari 2024 heeft De Unie aan de leden gevraagd om mee te denken bij het voorbereiden van de cao-voorstellen. Veel leden hebben hier al enthousiast op gereageerd. De enquête wordt goed ingevuld en veel leden delen hun visie op de arbeidsvoorwaarden bij het UWV. Dat is heel prettig, want dat geeft onze kaderleden input om een voorstellenbrief te schrijven die aansluit bij de mening van de leden.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Heb jij de enquête al ingevuld? Dit kan hier tot en met woensdag 24 januari 2024. Heb jij collega’s die geen lid zijn van De Unie? Je kunt dit bericht doorsturen, zodat ook zij de enquête kunnen invullen.

Verslag periodiek overleg

De Unie heeft regelmatig overleg met het UWV over actualiteiten bij de organisatie. We gebruiken dit overleg ook om in de cao gemaakte studieafspraken uit te voeren. Ook wordt dit overleg gebruikt om vragen van medewerkers van het UWV te agenderen. Woensdag 17 januari 2024 hebben wij overleg gehad met het UWV. Op de agenda stonden onder andere de volgende onderwerpen:

  • Functiewaardering
  • Uitbreiding keuzeplan
  • Inlogtijd K&S
  • Thuiswerkplek

Functiewaardering

Bij het UWV hebben een aantal groepen medewerkers een meningsverschil over hun functie. Soms betreft het de waardering, in andere gevallen de beschrijving van de functie. Wij staan de medewerkers bij waar dit nodig is. In deze fase wordt geprobeerd in goed onderling overleg tot oplossingen te komen.

Een tweede discussiepunt is de wens van het UWV om over te stappen naar een ander functiesysteem. Op 14 februari 2024 vindt hierover een overleg plaats tussen het UWV, de vakorganisaties en de functiewaarderingsdeskundigen van de vakorganisaties. De Unie wil eerst goed in beeld hebben wat de gevolgen zijn voor de UWV-medewerkers.

Uitbreiding keuzeplan

In 2023 heeft De Unie, op verzoek van enkele leden, voorgesteld om de leasefiets in het keuzeplan op te nemen. Het keuzeplan kent al de mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd een fiets te kopen. Dit is nu uitgebreid met de mogelijkheid om een fiets te leasen. Het jaarbedrag dat je hiervoor kunt gebruiken is beperkt tot € 500,-. Het UWV heeft hiervoor gekozen, omdat de vrije ruimte in de werkkostenregeling beperkt is.

Inlogtijd K&S

Door een rechterlijke uitspraak is vast komen te staan dat de werkgever ook salaris moet betalen over de tijd die medewerkers verplicht zijn aanwezig te zijn voordat hun dienst begint of als hun dienst al afgelopen is. Bij K&S is dit enige tijd het geval geweest. Het UWV heeft de vakorganisaties verzekerd dat de roosters nu aangepast zijn. Het gesprek gaat nu over betaling van de niet betaalde werktijd.

Thuiswerkplek

In de cao is afgesproken dat elke medewerker de beschikking krijgt over een budget van € 750,-(inclusief btw) voor de periode van 5 jaar. Dit budget kan gebruikt worden om de thuiswerkplek in te richten. De Unie is niet tevreden over de manier waarop het UWV deze afspraak heeft uitgewerkt. Het UWV stelt dat de medewerker een voorschot krijgt van € 750,- bestaande uit een jaarlijks budget van € 150,-. Dit is nadelig voor medewerkers die minder dan 5 jaar voor hun pensioen zitten. Zij krijgen feitelijk niet het budget dat afgesproken is in de cao. Het UWV stelt zich op het standpunt dat zij correct gehandeld hebben. Deze discussie is nog niet afgelopen. Wij zullen voor het volgende periodiek overleg ons standpunt juridisch onderbouwen. Is dit onderwerp op jouw situatie van toepassing? Ik hoor graag je mening. Je kunt contact met de belangenbehartiger, Inge de Vries, opnemen door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid