De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zuivelindustrie: Eindbod

03 februari 2023

Na vier onderhandelingsrondes met werkgevers zijn we er niet uitgekomen. Het gat is te groot. Werkgevers hebben er daarom voor gekozen om een eindbod te doen. Daarmee zeggen ze dit is het uiterste wat we willen bieden voor deze cao. Het is nu aan onze leden om te stemmen of dat voldoende is of niet.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De inhoud van het eindbod

 • 6% loonsverhoging per 1-1-2023.
  Dit geldt ook voor HP medewerkers, indien er niet een eigen regeling is afgesloten binnen het bedrijf.
 • € 600,- bruto éénmalig naar rato van het dienstverband.
 • Verruiming van de RVU-regeling.
  Het vereiste van 45 jaar bij dezelfde werkgever is verruimd naar 45 jaar in de zuivel, ook bij verschillende werkgevers. Het is aan de werknemer om aan te tonen dat die dienstjaren er zijn.
 • Voortzetting fiscaal verrekenen vakbondscontributie.
 • Voortzetting werkgeversbijdrage aan de bonden.

De werkgever heeft ook een aantal punten in het eindbod opgenomen die zij zelf wilden aandragen, maar waar wij als bond kritische vragen bij hebben gesteld en anders naar kijken:

 • Uitbreiding arbeidsduur tot maximaal 40 uur.
 • Arbeidsmarkttoeslag voor de functie Besturingstechnicus.

Het volledige bod van de werkgever kun je hier lezen.

Hoe nu verder?

Zoals aangegeven zijn we er als partijen niet uitgekomen. Het is daarom nu aan jou als lid om te bepalen of dit bod voldoende is. De uitslag kan de volgende gevolgen hebben:

 • De leden stemmen tegen, dan zijn er twee mogelijkheden:
  – De werkgever doet een vernieuwd eindbod.
  – De werkgever doet geen vernieuwd eindbod, dan zullen jullie als leden met ons als vakorganisatie in beweging moeten komen om een actietraject te beginnen om de werkgever ertoe te bewegen toch een verbeterd bod te doen.
 • De leden stemmen voor, dan is er afhankelijk van de uitslag bij de andere bonden een nieuwe cao.

Stemmen

De leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om te kunnen stemmen. De stemming opent op 3 februari 2023 en sluit op 17 februari 2023 om 10:00 uur.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehariger Mandy Raaijmakers via mandy.raaijmakers@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid