De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank cao onderhandelingsresultaat

15 november 2023

De cao-onderhandelingen tussen Rabobank, De Unie en de andere vakorganisaties hebben dinsdag 14 november 2023 tot een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao geleid.

Webinar

Op vrijdag 17 november 2023 praten we je graag online bij over het onderhandelingsresultaat dat bereikt is. We hebben een online-bijeenkomst ingepland. Je bent welkom op: Vrijdag 17 november van 09.00 tot 10.00 uur. De leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden voor dit webinar. Als je nu nog (gratis) lid wordt kun jij ook deelnemen.

Stemming

De leden van De Unie kunnen door te stemmen zich uitspreken over het onderhandelingsresultaat. Je ontvangt donderdag 16 november 2023 een bericht met het volledige onderhandelingsresultaat en een link om te stemmen. Als light-light heb jij geen stemrecht. Als je nu nog compleet-lid wordt van De Unie, zorgen wij ervoor dat je nog kunt meestemmen. Als je nog niet eerder lid was van De Unie, kan je gratis lid worden.

Word gratis lid!

 

Onderhandelingsresultaat

Gefaseerde aanpak

De huidige Rabobank cao loopt tot 1 juli 2024. Gezien de signalen van medewerkers vonden partijen het belangrijk om eerder met elkaar in gesprek te gaan. Om snel resultaat te kunnen boeken is er besloten om de gesprekken in drie fasen op te splitsen. Tijdens de eerste fase is gesproken over loon, verlof, looptijd en sociaal plan. Dit heeft tot een onderhandelingsresultaat geleid. Een samenvatting van het onderhandelingsresultaat kun je lezen in de alinea hieronder.

Andere onderwerpen zoals pensioen en de ontwikkeling van medewerkers zullen in de tweede en derde fase aan bod komen. Wanneer hier afspraken over worden gemaakt zullen deze onderdeel worden van de Rabobank cao 2024-2025.

Samenvatting afspraken

De nieuwe Rabobank cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025. Een aantal belangrijke punten uit het onderhandelingsresultaat wordt hieronder toegelicht.

 • Afspraken over loon:
  • Medewerkers die op 1 december 2023 in dienst zijn, ontvangen in deze maand een eenmalige uitkering van € 2.500,- bruto bij een arbeidsduur van 36 uur of meer. Bij een kortere arbeidsduur is de eenmalige uitkering naar rato van je arbeidsduur, tevens is de hoogte van de eenmalige uitkering afhankelijk van het aantal volledige kalendermaanden dat je in 2023 in dienst bent. Deze eenmalige uitkering past bij de mooie resultaten van de bank dit jaar én heeft meer impact voor de collega’s in de lagere salarisschalen.
  • Per 1 april 2024 worden de vaste salarissen en de minima en maxima van de salarisschalen verhoogd met 5,5%.
  • Per 1 april 2025 worden de vaste salarissen en de minima en maxima van de salarisschalen verhoogd met 4,25%.
  • Vanaf 1 januari 2025 krijgt iedere medewerker 10% Employee Benefit Budget (EBB). Dit betekent voor de salarisschalen t/m schaal 5 een verhoging van 1%. Voor de schalen 9 t/m 11 (min 1%), SKA (min 3%) en SKB (min 7%) wordt het salaris (en de minima en maxima van de salarisschalen) dusdanig verhoogd dat het jaarinkomen van medewerkers in combinatie met EBB-gelijk blijft.

In de cao 2023-2024 waren al afspraken gemaakt over een salarisstijging per 1 januari 2024. Deze afspraken blijven natuurlijk in stand. Ze maken geen onderdeel uit van dit onderhandelingsresultaat maar voor de volledigheid en om vragen te voorkomen:

  • Per 1 januari 2024 worden de vaste salarissen en de minima en maxima van de salarisschalen verhoogd met 1,75%.
  • Per 1 januari 2024 worden de minima en maxima van de salarisschalen verhoogd met 1% zodat er meer ruimte is om door te groeien in de schaal.
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt het verlofrecht uitgebreid van standaard 151,2 uur per kalenderjaar naar 172,8 uur bij een dienstverband van 36 uur. Dit is inclusief de verlofuren voor de diversiteitsdag. Dit betekent 3/5 deel van de gemiddelde arbeidsduur per week extra verlof. Voor medewerkers die al meer dan 151,2 uur verlofuren hebben bij een dienstverband van 36 uur geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2029.
 • Vanaf 1 januari 2024 krijgen medewerkers elk kalenderjaar een coöperatie dag. Je kunt dan 1 werkdag opnemen om individueel of in teamverband een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk doel.
 • Verlenging van het sociaal plan met een jaar tot en met 30 juni 2025. Er zijn aanpassingen afgesproken die betrekking hebben op de situatie waarbij een geografische verplaatsing van werk leidt tot een toename in (enkele) reistijd van 10 minuten of minder. Indien door deze toename van de reistijd de 1,5 uur enkele reis wordt overschreden wordt betrokkene niet boventallig.
 • Verlenging huidige vertrekregeling met 1 jaar. De vertrekregeling kan hierdoor ingezet worden bij veranderingen met een implementatiedatum op uiterlijk 30 juni 2025.

Visie kaderleden

De kaderleden van De Unie zijn tevreden met dit onderhandelingsresultaat. Dit resultaat is tot stand gekomen dankzij de inspanningen van een grote groep mensen. Wij hopen dat de leden ook tevreden zijn. De vele mensen die zich hebben uitgesproken, die lid zijn geworden en die collega’s hebben aangespoord om zich ook te organiseren, zijn een zeer belangrijke factor geweest bij deze onderhandelingen. We hebben het samen gedaan!

 

Bekijk ook het webinar met een toelichting op het resultaat door onze onderhandelingsdelegatie.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid