De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Volksbank: akkoord sociaal plan

23 november 2023
Volksbank

Na een aantal overleggen hebben we een akkoord bereikt voor een nieuw sociaal plan. De overleggen vonden plaats in een goede sfeer. Ook kaderleden hebben aan tafel plaatsgenomen. Hieronder lees je het akkoord.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Afspraken

Veel leden hebben in de afgelopen periode aan De Unie duidelijk laten weten dat de beëindigingsvergoeding voor de oudere medewerkers heel belangrijk is. En dat jullie die niet wilden verlagen en/of afbouwen. Dit was wel de wens van de werkgever. De Volksbank heeft hiernaar geluisterd en deze regeling is ongewijzigd verlengd en er wordt ook niet naar gestudeerd. Wel gaan we kijken naar een aantal andere onderwerpen. We zullen de kaderleden en de leden hierin betrekken en op de hoogte houden.

Dit zijn de afspraken die we hebben gemaakt:

  1. Looptijd
    De looptijd van het sociaal plan is één jaar, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
  2. Inhoud
    De inhoud van het sociaal plan 2024 is gelijk aan de inhoud van het sociaal plan 2021 tot en met 2023. Het sociaal plan is ongewijzigd verlengd voor de duur van 1 jaar, waarbij er twee studieafspraken zijn gemaakt.
  3. Studieafspraak 1: duurzame inzetbaarheid en preventieve mobiliteit¹In de preventieve mobiliteitsfase krijgt een medewerker de gelegenheid om zich voor te bereiden op een verwachte reorganisatie door intensiever te werken aan de eigen inzetbaarheid en het vergroten van de eigen baankansen. Zoals ook verwoord is in de cao, stimuleert de Volksbank haar medewerkers om continue bezig te zijn met inzetbaarheid en mobiliteit. Onder andere door het aanbieden van verschillende faciliteiten (waaronder het Learning Experience Platform (LXP) en het Persoonlijk ontwikkelbudget voor duurzame inzetbaarheid (POB)).

Nu we continue bezig zijn met inzetbaarheid en mobiliteit (steeds meer) gemeengoed is binnen de Volksbank, is de vraag gerechtvaardigd wat de waarde van de huidige preventieve mobiliteitsfase is. Partijen willen dit gezamenlijk onderzoeken en op basis daarvan nadere conclusies trekken, die input zullen zijn voor de gesprekken over een volgend sociaal plan c.q. een volgende cao.

¹Onder mobiliteit verstaan we in dit geval arbeidsmobiliteit en geen vervoersmobiliteit. Het gaat dan om de ontwikkeling van de medewerker ten gunste van de eigen inzetbaarheid en loopbaan.

  1. Studieafspraak 2: Het Nieuwe Werken 2.0 en standplaatswijziging
    Als door een reorganisatie de standplaats van een medewerker wijzigt en de reistijd toeneemt, kan dat volgens het huidige sociaal plan (onder andere) betekenen dat de medewerker automatisch boventallig wordt. Dit vanuit de gedachte dat als je langer dan drie uur per dag reist, er een grens zit aan wat als een acceptabele reistijd beschouwd kan worden. De tijd dat medewerkers elke werkdag standaard naar hun standplaats (moeten) komen om te werken ligt achter ons. Zo hanteert de Volksbank HNW als werkwijze; er zijn geen vaste kantoor- of thuiswerkdagen meer, waardoor veel medewerkers gemiddeld maar maximaal 1 of 2 dagen per week op hun standplaats (moeten) zijn.

Nu door HNW de totale jaarlijkse reistijd van medewerkers beperkter is, is de vraag gerechtvaardigd of de huidige bepalingen in het sociaal plan waarin de consequenties van reistijdtoename bij standplaatswijziging zijn uitgewerkt, op een juiste manier invulling geven aan de belangen van de medewerker en de werkgever. Partijen willen dit gezamenlijk onderzoeken en op basis daarvan nadere conclusies trekken, die input zullen zijn voor de gesprekken over een volgend sociaal plan c.q. een volgende cao.

Stemmen

Hierboven zie je de afspraken van dit akkoord. Wij zijn tevreden over het resultaat. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot 7 december 12.00 uur.

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht dan kun je de belangenbehartiger Harma Pethke mailen op harma.pethke@unie.nl

Gerelateerde berichten

Volksbank

Volksbank: update

In de afgelopen periode zijn er een aantal overleggen geweest. Er is gesproken over pensioen en we hebben ook stilgestaan…

Word gratis lid