De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

de Volksbank: onderhandelingen Sociaal Plan

12 oktober 2023
Volksbank

Eind dit jaar loopt het Sociaal Plan van de Volksbank af. Dat betekent dat er een nieuw Sociaal Plan afgesproken moet worden. Hierover zijn we in overleg met de Volksbank.

Word gratis lid

Voorstel van De Unie

In het afgelopen cao-overleg heeft De Unie al voorgesteld het sociaal plan ongewijzigd te verlengen. We hebben dit samen met de kaderleden besproken. Ook nu zetten we in op een ongewijzigd sociaal plan. De Unie vindt dat dit past bij de strategie die door de Volksbank is uitgezet. De strategie gaat ook door in 2025. Daarom ziet De Unie graag een ongewijzigd Sociaal Plan tot eind 2025.

Voorstel van de Volksbank

De Volksbank heeft wel een aantal voorstellen om het Sociaal Plan aan te passen. Te weten:

  1. Heroverwegen wat de toegevoegde waarde in van de preventieve mobiliteitsfase.
  2. Toename van de reistijd bij wijziging standplaats wordt heroverwogen. Dit omdat er veel meer vanuit huis wordt gewerkt en er minder naar kantoor wordt gereisd.
  3. Daarnaast een aanpassing van de vertrekvergoeding voor de medewerkers boven de 50 jaar. Deze wil de Volksbank afschaffen of afbouwen.
  4. Een afspraak maken voor medewerkers die met een vertrekvergoeding zijn vertrokken en binnen een jaar weer een baan hebben bij de Volksbank.
  5. Bij de start van de boventalligheid moet de functionele leaseauto worden ingeleverd.


Wat vinden onze leden?

Op 23 oktober gaan we weer verder met de onderhandelingen. De Unie hoort heel graag wat onze leden van de voorstellen vinden.

Gratis lidmaatschap

Als je nog geen lid bent van De Unie, kan je dat nu gratis een jaar lang worden! In de huidige cao hebben we met de Volksbank de afspraak gemaakt dat nieuwe leden éénmalig een jaar gratis lid mogen worden van De Unie. Als je nu lid wordt, heb je straks zelf inspraak en invloed op het sociaal plan en je eigen cao.

Word gratis lid

 

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met onze belangenbehartiger harma.pethke@unie.nl.

 

Gerelateerde berichten

Volksbank

Volksbank: update

In de afgelopen periode zijn er een aantal overleggen geweest. Er is gesproken over pensioen en we hebben ook stilgestaan…

Volksbank

Volksbank: akkoord sociaal plan

Na een aantal overleggen hebben we een akkoord bereikt voor een nieuw sociaal plan. De overleggen vonden plaats in een…

Word gratis lid